Olan biteni gülerek izliyorum...

Hem de hiç şaşırmadan...

Fenomenler...

Sözde bankacılar...

Sahip oldukları milyonlarca dolar servetle tatmin olmayan ünlü futbolcular...

Canlarım...

Bütün bunlar geçmişte de yaşandı...

Geçmişte lüks atlı arabalara binip sarayları kullananlar...

Günümüzde lüks otomobillere özel uçaklara binip sarayları kullanıyorlar...

Size tarihten bir örnek vereyim...

Günümüzden yaklaşık 350 yıl kadar önce yaşayan Francesco Guiseppe Borri...

Asil görünümlü, Saray’ın yakın dostu mağrur dolandırıcı” tipinin öncüsüydü...

Milano’da doğmuş, büyümüş ama gerçek ününe Amsterdam’a taşındıktan sonra kavuşmuştu...

Rahmetli babacığım, henüz 19 yaşımdayken beni İstanbul’a şu sözüyle yolcu etmişti:

Git oku ve buraya dönme oğlum, insan kendi köyünde peygamber olmaz...”.

Francesco Guiseppe Borri, rahmetli babacığımın o sözünün en somut örneklerinden biriydi...

Kişinin kendi doğduğu şehirde başarılı olamayacağını biliyordu...

Doğduğu şehirde sıradan biri olarak kalacağını anlayınca Amsterdam’a göçmüştü...

Nitekim orada:

Evrensel doktor” unvanını aldı...

Yanında, geniş bir refakatçi grubu taşıyor...

Altı atın çektiği bir gösterişli arabayla geziyor...

Sık sık “Saray davetlisi” olarak:

Kral ve Kraliçe ile sohbet ettiği söyleniyordu...

Hastalar akın akın ona geliyorlar...

Bazen...

Yatalak hastalar kendilerini Paris’ten Amsterdam’a:

Tahtırevanla taşıtıyorlardı...

Borri, konsültasyonlar için ücret almıyor...

Yoksullara büyük paralar dağıtıyordu...

Ancak...

Posta veya kambiyo senedi yoluyla tahsilat yaptığı bilinmiyordu...

Yine de...

Böylesi bir lüksün içinde yaşamaya devam ederken...

Onda “Filozof Taşı” olduğu varsayılıyordu...

Ellerinde; para, altın, elmas gibi değerler bulunan kişiler...

Sahip oldukları servetleri:

Kötü insanlardan” koruyamayabilirlerdi...

Oysa Borri’nin o kadar güçlü bir koruma ekibi vardı...

Saray’a öylesine yakındı ki...

Amsterdam ve çevresinde yaşayan varlıklı asil insanlar:

Taşınabilir servetlerini...

Bu hayırsever kişiye emanetinde ediyorlardı...

Bir sabah uyanıldığında...

Bu “Evrensel Doktor...”.

Hayırsever filozof” Francesco Guiseppe Borri:

Amsterdam’dan çekip gitmişti...

Tabii ki...

Kendisine emanet edilen:

Para ve elmaslarla birlikte...

MONTAJ BİTMİŞ DELİKLER...

Bir Türk, Japon arkadaşının daveti üzerine Japonya’ya gider.

Birkaç gün gezdikten sonra arkadaşı onu çalıştığı fabrikaya götürür.

Teknoloji muazzam...

Bak!” der Japon:

Burada robot yapıyoruz. Şu robotlar öğle yemeğini hazırlar ve getirir. Şunlar bebek bakar. Şunlar araba bile kullanır...”.

Bizim Türk vatandaşı hayretler içinde kalır.

Dolaştıkça gözleri fal taşı gibi açılır.

Japonya’dan ayrılırken arkadaşı Türkiye’ye mutlaka gelmek ve teknolojisini görmek istediğini söyler.

Ve...

O gün gelir...

Fakat bizim Türk nereyi gezdireceğini bir türlü bilemez...

Ne göstermeli de Japonya’da gördüklerinin altında kalmamalı” diye düşünür...

Aklına hamam gelir.

Japon ne anlar Türk Hamamından?..

Alır götürür.

Japon’a ilginç gelir:

Ne oluyor burada?”

Biz burada insan yapıyoruz.”

Sahi mi?” der Japon.

Bir odanın kapısını açarlar. İçeride tellak bir adamın kolunu ovmaktadır.

Bak der bizimki, burada kollar monte ediliyor.”

Bir başka odada bacak ovulmaktadır.

Burada da bacaklar takılıyor.”

Japon bu sefer hayrette...

Diğer odanın kapısını açarlar...

İçeride bir adam başka bir adamın üstünde...

Japon sorar:

Peki burada ne oluyor.”

Burada montaj bitmiş, delikler açılıyor...”

HEM RİYAKÂR HEM SAHTEKÂR

Hatırlayacaksınız:

2023 yılı mayıs ayından bu yana her ay:

FED daha fazla faiz arttırmaz çünkü Amerikalılar, ekonomik durgunluğun acısını en ağır yaşamış (1929 buhranı) uluslardan biridir” diyorum...

Ve FED:

Aralık ayını da yine pas geçti...

Peki...

Türkiye medyasının çok büyük bölümünü ele geçirmiş olan finans uyanıkları...

Bunun böyle olacağını:

Benden daha iyi bilmezler mi?..

Bilirler tabii ama...

Onlar da benim söylediklerimi söyleseydiler:

Dolar uçacak, kaçacak, şahlanacak” gibi başlıklar atabilirler miydi?..

Hepiniz biliyorsunuz mutlaka ancak...

Bilmemeleri olağan olanlar için hatırlatayım...

FED faiz oranını artırdığında:

Dolara olan talep artar...

Eğer...

Diğer para birimleri faizlerini artırmamışlarsa:

Dolar, o para birimleri karşısında değer kazanır...

Ellerinde sürekli ve çok yüksek miktarda dolar bulunduran bu finans uyanıkları onun için...

Videonun içeriğinde:

FED’in faiz artırımına gideceği sanılıyor” gibi analizler yaparken...

Başlığa:

Doların uçacak, kaçacak, şahlanacak” gibi başlıklar atarlar...

Demek istemem o ki...

Azımız değil...

Çoğumuz:

Hem riyakâr...

Hem sahtekârız...

DEVLET BAHÇELİ

Siyaset tarihini iyi bilen ve bilhassa Bismarc hakkında bilgi sahibi olanlar bilirler ki:

Fazla gücü (Serveti ve çevresi) olmayan ancak...

Zekâsına, iletişim yeteneğine, bilgisine ve deneyimlerine güvenen kişiler:

Bu güçlerini:

Büyük servet sahibi ama...

Bir o kadar da zeki olan güçlülerle paylaştırmazlar...

Çünkü onlar...

Kendilerinde olmayan servet ve çevre gücüyle:

Karşı tarafça yutulabilirler...

Eğer birileri zaten güçlü ise...

Size bağımlı olmayacaktır...

Eğer hırslıysanız...

Kendinize:

Bağımlılık ilişkisi geliştirebileceğiniz...

Zayıf ama servet sahibi...

Ve...

İktidara yakın efendiler bulmalısınız...

Yani...

İlle de efendiniz olacaksa...

Sizinle işi bittiğinde sizi kapıya koyacak...

Ya da ezip geçecek birini değil...

Sizden kurtulmak istediğinde...

Yani...

Sizi yanından defettiğinde...

Kendisinin de yıkılıp gideceğini zanneden bir servet ve nüfuz sahibine “efendim” demelisiniz...

Unutmayınız...

Eğer gücünüzü birleştireceğiniz kişi ya da kişilere:

Vazgeçilmez” olduğunuzu kabul ettiremezseniz:

İlk fırsatta yok edileceğinizi bilmelisiniz...

Birilerini kendinize ancak...

Onların iyilikleri için bağımlı kılarsınız...

Böylece:

Efendi” ya da “iktidar sorumlusu” olmanın zorlukları ile karşılaşmaksızın...

Efendinin...

Ya da muktedirin:

Bütün imkânlarına sahip olursunuz...

Bakınız resim:

Devlet Bahçeli...

DÜNÜN X’İ

Prof. Dr. Bengi BAŞER

@bengibaser

Bir tarafta, bütçe görüşmelerini kaale bile almayan AKP’li vekiller meclis bahçesinde mangal keyfinde ve öte tarafta bir seyyar satıcı kendini yakıyor çaresizlikle!..

Lale Devri bile sönük kalır bu aymazlığın yanında!..

Yazıklar olsun!!

Günün haberi

Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonları bulunan Ece Ronay gözaltına alındı.

Ronay’ın eşinin iş yerinin kurşunlanmasında azmettirici olduğu iddiasıyla yakalandığı öğrenildi.