Bir garip dava: Yargıtay cep telefonuyla boşanma kararını bozdu

Bir garip dava: Yargıtay cep telefonuyla boşanma kararını bozdu

Yargıtay, iki tarafın rızasına, anlaşmalı olmasına rağmen aile mahkemesinin, erkeğe cep telefonuyla görüntülü bağlanarak aldığı boşanma kararını bozdu.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün kanan yararına bozma talebi üzerine, anlaşmalı bir boşanma kararını bozdu.

Yargıtay’ın bozduğu boşanma davası Ercan Öztürk tarafından açıldı. Aile mahkemesi boşanmalarına velayetlerin anne Hülya Öztürk’e verilmesine, çocuklar ve kadın yararına nafakaya hükmetti.

Her iki taraf da temyiz etmeyince karar 2018 yılında kesinleşti. Ancak Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü2021 yılında kanun yararına bozma talebinde bulundu. Yazıda “hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesinin şart olduğuna ilişkin Medeni Kanunun 166/3’üncü maddesi hatırlatıldı.

Yargıtay ilamında şu tespitlere yer verildi:

Anlaşmalı boşanma protokolünün taraflarca değil, taraf vekilleri tarafından imzalandığı, ayrıca duruşmada erkeğin hazır bulunmadığı, davacı erkeğin Fransa’da bulunması sebebi ile oğlu Y. Öztürk’ün cep telefonundan davacı erkeğin görüntülü olarak aranarak beyanının tutanağa geçirildiği ve bu şekilde tarafların boşanmalarına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Davacı ve davalı asıl tarafından imzalanmış anlaşma protokolü ollmadan ve davacı erkek duruşmada hazır olup mahkeme hakimince bizzat dinlenilmeden Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 meddesi uyarınca tarafların boşanmalarına karar verilebilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmektedir.

Yaşam

Bir garip dava: Yargıtay cep telefonuyla boşanma kararını bozdu
Yaşam