Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin zengin somut olmayan kültürel mirasının görkemli örneklerinin UNESCO aracılığıyla tüm insanlıkla paylaşılması, Anadolu kültürünün zenginliğine vurgu yapılarak somut olmayan kültürel miras unsurlarının taşıdığı turizm değerlerinin tüm dünyaya anlatılması, tanıtılması ve ecdat yadigarı kadim kültürel miraslarının korunarak gelecek nesillere aktarılması vizyonuyla gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin 2006 yılında taraf olduğu, insanlığın somut olmayan kültürel mirasının korunması amacı ile imzalanan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında önümüzdeki yıl değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından 3 ayrı aday dosya hazırlandı.

Bu kapsamda beyaz kumaş üzerine iplik sayılarak ve çekilerek yapılan 'Antep İşi Nakışı', yün gibi hayvansal liflerin üzerinde bulunan pulların sıcaklık, nem ve basınçtan dolayı sürtünme yoluyla birbirine kaynaşması ile ortaya çıkarılan 'Geleneksel Keçe Yapımı' ve 'Yoğurt Yapımının Geleneksel Yöntemleri ve İlgili Sosyal Uygulamalar'ı UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine eklenmesi için UNESCO'ya sunuldu.

'Antep İşi Nakışı' ulusal dosya olarak, 'Yoğurt Yapımının Geleneksel Yöntemleri ve İlgili Sosyal Uygulamalar' Türkiye'nin moderatörlüğünde Bulgaristan'ın katılımı ile, 'Geleneksel Keçe Yapımı' ise çok uluslu ve Kırgızistan'ın moderatörlüğünde Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye'nin katılımı ile UNESCO Sekretaryasına gönderildi.

Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği 30 kültürel miras unsuru ile en çok kültürel değer kaydettiren ikinci ülke konumunda yer alıyor. (DHA)