TÜİK açıkladı: Gençlerin yüzde 26’sı eğitim ve istihdamda değil

TÜİK açıkladı: Gençlerin yüzde 26’sı eğitim ve istihdamda değil

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), “Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2010-2019” verilerine göre Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2019 yılında yüzde 26 düzeyindeydi.

TÜİK verilerine göre, örgün ve yaygın eğitime devam etmeyen ve herhangi bir işte de çalışmayan 15-24 yaş grubundakilerin oranı 2010 yılındaki yüzde 32.3’den, 2019 yılında yüzde 26 olarak gerçekleşti.

Sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların toplam istihdamdaki oranı da aynı dönemde yüzde 43.3’ten, 2019 yılında yüzde 34.5’e geriledi.

İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim tamamlama oranları da, 2014yılında sırasıyla yüzde 97.7, yüzde 94.1 ve yüzde 58.8 düzeyindeyken, 2019 yılında yüzde 98.6, yüzde 97.7 ve yüzde 70.3 oldu.

Beş yaş net okullaşma oranı 2015 yılındaki yüzde 67.2’den, 2019 yılında 7.9 puan artarak yüzde 75.1’e yükseldi. Aynı dönemde okul öncesi net okullaşma oranı ise yüzde 55.5’ten yüzde 71.2’ye yükseldi.

Bir program dilinde kod yazma yeteneğine sahip gençlerin (16-24 yaş) oranı 2010 yılında yüzde 5.7 düzeyindeyken, 2019 yılında yüzde 7.5’e çıktı. Aynı dönemde yetişkinlerde (16-74 yaş) ise bu oran, yüzde 2.8’den, yüzde 3.2’ye yükseldi.

(DHA)

Gündem

TÜİK açıkladı: Gençlerin yüzde 26’sı eğitim ve istihdamda değil
Gündem