Ali İskefli
26 Haziran 2019

Taraftarıma dokunma


Sporda şiddeti polisiye tedbir­lerle engellemek için bir dizi yasal önlem daha geliyor. Son yıllarda amatör kümede yaşanan birkaç münferit olay dışında, passolig ve alınan kamerayla izleme önlemleri sayesinde, taraftar olaylarında azalma ivme kazandı.

Yeni yasa ile taraftar sayısıy­la birlikte, fanatik ve holigan sayısında da azalma oldu. Statlar yeni bir taraftar çehresine kavuş­maya başladı. Yeni yasa tekli­finde cezaların artması isteniyor ama var olan cezalar tam olarak uygulanmadıktan sonra arttırıl­ması ne işe yarayacak?

Statlar kameralarla donatıldı ama taşkınlık yapanın polisçe tribünden alındığına kaç kez rastladınız? Taraftarın toplan­dıkları bölgelerde spor alanına dahil edilecek ve statlardaki gibi cezalandırılacakmış! Passolig kartla girilen statlara biyometrik tanıma sistemi ile girilecekmiş. Kısaca birilerine yeni bir ekmek kapısı daha açılacak.

Saha dışında gereksiz demeç­lerle ortamı gerenlere engel olalım. Saha içinde her şeye itiraz edip taraftarı tahrik eden futbolculara önlem alalım. Yedek kulübesinde her fırsatta sahaya girip ortamı geren, hatta kavga eden hoca namzetlerine prim vermeyelim. Her şeyin daha güzel yürüdüğünü göreceksiniz. Taraftarı günah keçisi olmaktan çıkaralım. Zaten bir avuç kaldılar; onlar olmazsa ortada futbolda olmayacak.

Yazarlar

Taraftarıma dokunma
Ali İskefli