‘Salda Gölü’ne Millet Bahçesi, doğal yapıya zarar vermez’ raporuna itiraz

‘Salda Gölü’ne Millet Bahçesi, doğal yapıya zarar vermez’ raporuna itiraz

Burdur’un Yeşilova ilçesinde, ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Salda Gölü’nde yapılacak Millet Bahçesi projesine ilişkin açılan davada, bilirkişinin ‘Millet Bahçesi doğal yapıya zarar vermez’ raporuna, Antalya Barosu avukatlarından Münip Ermiş tarafından itiraz edildi.

Salda Gölü’ne yapılması planlanan Millet Bahçesi projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın plan değişikliğine karşı açılan davada, bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.

Raporda, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12 Eylül 2019 tarih ve 212884 sayılı oluru ile onaylanan Salda Gölü ve Çevresi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve tekniklerine, kamu yararına, ilgili mevzuata uygun olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır” denildi.

Raporda yer alan ‘Planlama Açısından Değerlendirme’ bölümünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 30 Mayıs 2019da ve 130605 sayılı oluru ile onaylanan 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı süresi içinde yapılan itirazlar sonucu değişiklik yapıldığı ve plan değişikliklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12.09.2019 tarih ve 212884 sayılı oluru ile onaylandığı belirtildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

Bilirkişi raporuna, Isparta İdare Mahkemesi’ne verilen dilekçeyle itiraz edildi. Rapora itiraz eden Antalya Barosu avukatlarından Münip Ermiş, Salda Gölü Özel Çevre Koruma alanına yönelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının iptali istemiyle dava açıldığını belirterek, şöyle dedi:

“Salda Gölü, göl aynası çanak ve hidrolojik özellikleriyle, göl havzası içerisindeki kara-hava sahasının bütünlüğü, yer altı suları, göle ulaşan yüzey suları özetle doğasıyla bütünlük içerisindedir. Dava konusu planlamanın göl havzası içerisinde olması Salda Gölü’nün nasıl oluştuğuna, dünyaca ender jeolojik ve biyolojik yapının yanı sıra, kırılgan ve çok hassas olan doğal oluşuma bütünlük içerisinde bakıldığında, dava konusu olan turizm ve sosyal donatıların planlamasının gerçekleştirilmesinin neden olacağı aşırı ilgi Salda Gölü’nün suyunun ışık geçirgenliğine, kalitesine, dolayısıyla da hidromanyezitli tortul kayaçlarının oluşumuna olumsuz etki yapacaktır.

Rapor bu yönlerden çok eksik ve gerektiği gibi irdelenmiş olmakla kabulü mümkün değildir. Açıklanan nedenlerle dosyaya sunulan bilirkişi raporu hükme esas alınamayacağı için içinde hidrolog, limnolog, biyolog ve alanında jeolog bilirkişi heyeti oluşturularak yeniden keşif yapılmasını istedik.” (DHA)

Gündem

‘Salda Gölü’ne Millet Bahçesi, doğal yapıya zarar vermez’ raporuna itiraz
Gündem