Can Ataklı
15 Aralık 2019

Kafalara vura vura “var” diyorlar belki ama Kuran’da bunlar hiç yok


ACAYİP YAZILAR

Kafalara vura vura “var” diyorlar belki ama Kuran’da bunlar hiç yok

Toplumun önemli bir bölümü, kaybettiğimiz büyük ilahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk’ün çok kullandığı ifade ile “Allah ile kandırılarak” siyasi amaçlar için kullanılıyor.

Özellikle bu iktidar döneminde minicik çocuklar çoğu kez evlerinden de koparılarak yatılı Kuran kurslarına gönderiliyor, burada yeteneklerinin ve çaplarının ne olduğu kimse tarafından denetlenmeyen kimi hocaların elinde bu çocukların beyni yıkanıyor, kindar dindar bir eğitimin ilk “rahle-i tedrisatından” geçiriliyor.

Dini kural adı altında ve çoğu kez “Kuran’da da yeri var” denilerek pek çok safsata hem bu tür kurslarda çocukların beynine sokulduğu gibi camilerdeki kimi vaazlarda da bilgisiz halka dini bilgiymiş gibi veriliyor.

Elbette Yaşar Nuri Öztürk gibi pek çok gerçekten aydın, dini bilen, hurafelerden değil Kuran’dan beslenerek insanların yolunu aydınlatan nice insanımız var.

Ama gerici yobaz takımı elbette kendi düzenlerini bozan bu aydın din adamlarından nefret ediyor.

Geçen hafta sizlere eski Diyanet İşleri Başkanlarından Ali Bardakoğlu’nun dinle ilgili aydın sözlerine softaların ki bazılarının adının önünde Prof. unvanı bile var, nasıl saldırdıklarını da anlatmıştım.

Bu hafta da sizlere aslında bir ilahiyatçı olmayan ama din üzerine çok önemli çalışmaları olan, bu alanda kitaplar yazmış Güner Akca’nın kitaplarından biri olan Sıratı Müstakim’den bazı alıntılar sunmak istiyorum.

Aslında aşağıda okuyacağınız cümleler Güner Akça tarafından maddeler haline getirilmemiş.

Bir ilahiyatçı kendi çalışmasına ışık tutması amacıyla Akca’nın yazdığı kitaptan aldığı bilgileri 90 madde haline getirmiş.

Güner Akca

Son günlerde sosyal medyada paylaşıldığını gördüğüm bu 90 maddelik “Kuran’da ne yok” yazısını sizlere sunmak istedim;

1- Tüm Şefaat sadece Allaha aittir. Şefaat ya Resullulah, ya Ali, ya Geylani, ya Gavs vs. yok

2- Mehdinin geleceği yok

3- Kabir hayatı, kabir azabı yok

4- Miraç yok.

5- Kadercilik yok

6- Recm cezası yok

7- Hac ayları 4 aydır, dileyen 2 günde dileyen daha fazla günde işini bitirir ve döner. 10 günlük hac süresi yok

8- Hac’da şeytan taşlama, hacer’ül esved taşına el yüz sürme yok

9- Mezhepler yok

10- Altın/ipek erkeğe haramdır, yok

11- Bir şeyhe veya tarikata bağlanma yok

12- Kıyamet alametleri yok

13- Erkek/kadın sünnet olmak yok

14- Hayızlı/lohusa kadınlara ibadet yasağı yok

15- Kuran’ı anlamadan sevap için okumak yok

16- Ölüye Kuran okumak, sevap transferi yapmak yok

17- Bir insandan tevbe almak vermek, rabıta yapmak, dönmek, kafa sallamak yok

18- İnfakta/zekatta kırkta bir yok. Malın biriktikçe ihtiyacından fazlasını imanın/samimiyetin/takvan oranında verirsin

19- Erkeğin kişisel üstünlüğü, kadının erkeğe itaati yok. Sorgusuz itaat Allah’adır.

20- Evliya (Allah dostu), keramet sahibi yok

21- Mevlit yok

22- Salavat yok

23- Sünnet namaz zorunluluğu yok

24- Arapça dua etmek ve arapça namaz kılma zorunluluğu yok

25- Muska/büyü/nazar yok

26- Cuma namazı sadece erkeklere farzdır diye birşey yok. İman eden her erkek ve bayanlara farzdır.

27- Kölelik/cariyeliği teşvik yok

28- Kadının uğursuzluğu, cenazeden uzak tutulması, sadece erkeğin cenaze namazı (duası) kılması yok. Cenaze namazı cenaze duasıdır.

29- Kaza namazı yok

30- Haremlik/selamlık şartı yok

31- Kadının sesi haramdır yok

32- Kutsal günler/kandiller yok. Sadece Kadir gecesi özeldir

33- Bazı ayetleri veya duaları belli sayıda okuyup üflemek ve bundan murad beklemek yok

34- Sırat Köprüsü yok

35- Kuranın saydığı haram yiyecekler dışında kalan yiyecekler kültürel, tercihler ve alışkanlıklar ile ilgili meselelerdir. Kafaya göre haram koymak yok.

36- Erkeğin kadını dövme yetkisi yok.

37- Dua ederken el açmak, amin demek zorunluluğu yok

38- Teravih namazı yok

49- Sağ el / sağ ayak saçmalığı yok.

40- Her askerde veya savaşta ölenin şehit olması gibi birşey yok

41- Boşanma yetkisinin yalnızca erkeğe ait olması yok

42- Ölüye telkin ve ıskat yok

43- Takva kıyafeti (sakal, cübbe, sarık vs.) yok

44- Sorgulamadan bir fikre, bir şahsa tabii olmak yok.

45- Kuranın tüm emir ve yasakları farzdır. Sadece 32 veya 52 farz yok

46- Kuranda 6236 ayet var, 6666 ayet yok.

47- Çocuk yaşta evlilik yok

48- Namus/zinada kadın erkek farkı yok.

49- 61 gün oruç tutma cezası yok

50- Türbede dilek dilemek yok

51- Tasavvuf, gavs, kutup, şeyh, seyyidlik İslamda yeri yok

52- Kuran anlaşılması zor bir kitaptır yok

53- Deve idrarı içen ve iç diyen bir resul yok

54- Resul ve Nebi var, peygamber kelimesi ise kuranda yok

55-Kuran okumak için abdest şartı yok

56- Sakala jilet vurmak haramdır diye bir şey yok

57- Cehennemde yanıp çıkma yok

58- Din değiştirenin (mürtedin), namaz kılmayanın, içki içenin, zina yapanın öldürülmesi diye bir şey yok

59- Sakalı şerif, nalı şerif, hırkayı şerif, kabak, hurma, zemzem, tesbih, seccade vs. kutsaldır diye bir şey yok

60- Sevap kazanmak için kertenkele, kara köpek vs hayvanları öldürmek yok. Uğursuz hayvan yok.

61- İslami bir isim koymadan ve sünnet olmadan müslüman olamazsın diye bişey yok

62- Hadisler kesin peygamber sözüdür diye birşey yok

63- Hadis, fıkıh kitaplarında kuran dışında hükümler vardır diye bir şey yok

64- İsrailiyat yok (Adem Havva hikayesi vs. tevrat, mişna, incil ve kilisenin öğretilerini içeren kaynaklarından alınmış, bazen uyduruk bazen gerçek kişiler hakkındaki hurafat)

65- Zerdüştiyyat yok (asıl ismi Çinvat köprüsü olan sırat köprüsü veya miraç gibi hurafeleri içeren zerdüştlükten alınmış hikayeler.)

66- Kadın tek başına seyahat yapamaz diye bir şey yok

67- Akıl, bilim karşıtlığı yok.

68- Müzik, resim, fotoğraf, şiir, heykel, satranç haramdır diye bir şey yok

69- Cennetle müjdelenen, kusursuz sahabi yok.

70- Peygamberin sürekli aynı sözlerle kendisine dua ettirdiği bir ezan duası yok.

71- Peygamberimiz namazda otururken kendi kendisine selam verdiği, müminlerinde namazda, Allah’ın huzurunda otururken peygambere selam çaktığı bir Tahiyyat duası yok. Burada hitap direk peygamberedir, oysa ölümsüz olan ve seni her an duyacak olan Allah’tır.

72- Kara çarşaf, peçe yok

73- Dini kullanarak para kazanmak yok

74- Kuran dışında haram helal koyan bir resul yok

75- Kuran evrim/tekamül teorisine karşıdır diye bir şey yok

76- Adem ilk beşerdir diye bir şey yok. Adem ilk sorumluluk sahibi insandır

77-Mesih İsa’nın ineceği, deccalin çıkacağı gibi masallar yok

78-Sünnilerin bahsettiği Kelime-i Şehadet ve Amentü, Kuranın hiç bir ayetinde yok

79- Ölünün ardından ziyafet vermek, 7, 40, 52 yok.

80- İslamda halifelik diye özel bir kurum, makam yok.

81- İslamda babadan oğula geçen saltanat yok.

82- Dini yaymak için ülkeler fethetmek yok.

83- Aynı dinden, aynı meşrepten olmayanı düşman görmek yok.

84- Arap gelenek, görenek ve adetlerini sünnet diyerek pazarlamak yok.

85- Kan akması veya kadına dokunmak abdesti bozar diye bişey yok.

86- Camii ve mescitlere Allah’ın ismi dışında başka isim/isimler asmak yok.

87- Minarelerden, haddi aşan sözlerle Peygamberin aşırı yüceltildiği bir selâ çağrısı yok.

88- Allah’la, peygamberle rüyada görüştüm sahtekarlığı yok.

89- Arapça kutsal bir dildir diye bişey yok.

90- Kuran’dan başka dinin kaynağı yok.

Bu yazıyı sizlere sunmadan önce bu 90 maddeye esin kaynağı olan Güner Akca’yla konuştum.

Elbette burada belirtilen bilgilerin önemli bir kısmı din dışı değildir.

Bunların pek çoğu Müslümanlar tarafından benimsenmiş ve uygulanan kurallar hatta şartlardır.

Ancak bunların pek çoğunun kullanılıyor olması Kuran’da olduğu anlamına gelmiyor.

Softaların her söylediklerini “Kuran’da da var” diye dayatmalarına karşı çıkarılmış sınırlı bir listedir, o kadar.

ÇOK GÜLDÜM

Bu hafta iki fıkramız var

Pazar fıkralarının değişmez ismi Yıldırım Tuna bu hafta iki fıkra göndermiş.

Fitness programı

İş seyahatimde uçağa alınmak için 211 numaralı kapıda beklerken, biniş saatina 10 dakika kala “Sayın yolcular, değişiklik bildiriyorum, 570 sefer sayılı uçağımızın yolcu alışı 377 numaralı kapıdan yapılacaktır “ diye bir anons duyuldu, herkes hemen toparlandı, yolcularla 377 numaralı kapıya doğru koşmaya başladık, oraya vardıktan hemen sonra 2’inci bir anonsla tekrar eski kapıya davet edildik, herkes paldır küldür nefes nefese eski kapıya koştu, tam bekleme salonunda soluklanırken bu sefer 3’üncü anons duyuldu “Sayın yolcularımız, Güneydoğu havayollarının fitness programına katıldığınız için teşekkür ederiz… Hepiniz mutlu ve sağlıklı kalın!”

Telefonunuza dikkat edin

Fitness salonunun soyunma odası giyinen ve soyunan erkeklerle doluydu, bir cep telefonunun sesi duyuldu, adam sıranın üzerinde duran telefonu aldı, “Alo?” dedi, ses yükselticisi açık olduğu için herkes konuşmayı duyuyordu,

Adam: Alo?..

Kadın: Tatlım hâlâ sporda mısın?..
Adam: Evet?..

Kadın: Ben şimdi Akmerkezde’yim, çok güzel bir elbise gördüm, indirimde 2000 lira.. Bayıldım… Alabilir miyim?..

Erkek: Tabii, madem o kadar beğendin.

Kadın: Ona uygun ayakkabı ve çanta kombini de var.. Tam yanında…

Erkek : Kaça?..

Kadın: İkisi de 1500 Lira..

Erkek: Valla bence kaçırılmaz..

Kadın: Harikasın.. Bir şey daha var geçen gün almak istediğim palto vardı ya, o yine indirime girmiş sadece bir tane var. 4000 liracık.

Adam: Bu kadar indirimden sonra kalmaz… Hemen at sepete

Kadın: Canım, seni çok seviyorum

Adam telefonu kapattı, öteki adamlar şaşkınlıkla ona bakarken adam telefonu aldığı sıranın üzerine ters çevirerek bıraktı ve sordu, “Beyler bu kimin telefonu yahu?..”

Yazarlar

Kafalara vura vura “var” diyorlar belki ama Kuran’da bunlar hiç yok
Can Ataklı