İşte Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda ‘yeni normalleşme’ süreci

İşte Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda ‘yeni normalleşme’ süreci

Sağlık Bakanlığı, kurum ve kuruluşlarda normalleşme süreci ve alınacak tedbirleri belirledi. Mart 2020’den itibaren yürürlüğe konulan bütün genel yazılar yürürlükten kaldırılarak, kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacağına yönelik düzenleme yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan kurum ve kuruluşlarda corona virüsü kapsamında normalleşme süreci ve alınacak tedbirler belirlendi.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, “COVID-19 kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme ve alınacak tedbirler” başlıklı resmi yazıda belirtilenler şunlar:

– 26 Ağustos 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlara Esnek Çalışma Yöntemlerinin Uygulanmasına İlişkin COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu genelge yürürlükten kaldırıldı.

– Kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacağına yönelik düzenlemeye yer verilen genelge yürürlüğe girdi.

– Çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

– İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak, bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel, amirinin izni dışlında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönecek.

– Hamile personele, hamileliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde idari izin verilmesi uygulamasına devam edilecek.

(KAYNAK: SÖZCÜ)

Sağlık

İşte Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda ‘yeni normalleşme’ süreci
Sağlık