İl özel idaresinde 57 personel işten atıldı

İl özel idaresinde 57 personel işten atıldı

Ardahan Valiliği, Ardahan İl Özel İdaresi Personel A.Ş. bünyesinde görev yapan 57 personelin görevine son verilmesine ilişkin, sürecin hukuksal süreçten kaynaklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, sürecin 2017 yılında 57 işçinin işe alınmaları ve il özel idaresi bünyesinde çalıştırılmalarıyla gündeme geldiği belirtildi.

Alınan kararın hukuksal bir zorunluluktan kaynaklı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Aksi durumun idari, mali ve cezai sorumluluklar doğuracağı ilgili mevzuatında ve mezkur müfettiş raporunda açıkça belirtilmektedir. Öte yandan görevlerine son verilen personelin yaptığı itirazlar doğrultusunda bakanlıklar düzeyinde konuya çözüm arayışı da devam etmektedir. Anayasamızın 125’inci maddesinde açıkça belirtilen ‘idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır’ hükmü doğrultusunda yetkili yargı makamlarınca alınacak her türlü karara da idaremiz gerekli iş ve işlemleri gecikmeksizin tesis edecektir.” İHA

Gündem

İl özel idaresinde 57 personel işten atıldı
Gündem