Korkusuz

DEVA Partisi, akaryakıta yapılan ÖTV zammını Danıştay'a taşıdı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) artıran Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptal edilmesi için Danıştay’a başvurdu.

DEVA Partisi, akaryakıta yapılan ÖTV zammını Danıştay'a taşıdı
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) artıran Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptal edilmesi için Danıştay’a başvurdu.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, “Bu düzenlemeye karşı, öncelikle Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali noktasında ivedilikle vatandaşı mağdur etmemesi açısından yürütmenin durdurulması talepli olarak bu davamızı açtık. Öncesinde yürütmenin durdurulmasını talep ettiğimiz, sonrasında Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptaliyle birlikte, parlamentoda kanunilik ilkesini aşarak özellikle Anayasa’nın 73’üncü maddesinde yasama organına verilen yetkinin Cumhurbaşkanı tarafından kullanılamayacağı ilkesi ve Anayasa’nın pek çok maddesine atıf yapmak suretiyle bu norm denetimi açısından Danıştay ilgili dairesinin bu konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürmesini bekliyor ve diliyoruz” dedi.

DEVA Partisi, Resmi Gazete'de önceki gün yayınlanan ve akaryakıttan alınan ÖTV’yi artıran 7390 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle bugün Danıştay’da dava açtı. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, dava dilekçesini verdikten sonra Danıştay’ın önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Geçtiğimiz hafta içerisinde TBMM’de görüşülen iki tane temel yasada köklü değişiklik ihtiva eden, yani 7456 sayılı Kanun’un ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne ilişkin düzenlemesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12. maddesindeki değişiklikler, Sayın Cumhurbaşkanı’nın kararnamesi ile 16.7.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Danıştay ilgili dairesinin, norm denetim yoluyla bu yapılan yasal değişikliği Anayasa Mahkemesi’ne götürmesi en büyük arzumu ve isteğimiz. Yasalar düzenlenirken kanunilik ilkesine uygun hareket edilmesi gerekir.

Parlamento, Cumhur İttifakı’nın kendisine vermiş olduğu sayısal gücü kullanarak yasal düzenleme yaparken ne ölçülük ilkesini ne anayasaya uygunluk ilkesini en ufak bir şekilde düşünmeden bir karar vermiştir. Dolayısıyla parlamentodan geçen bu yasanın norm denetimi mutlak suretle yapılmalıdır.

“CUMHURBAŞKANI, ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİNİ İHLAL ETMİŞ”

Ek Motorlu Taşılar Vergisi, vatandaşımızın çok canını yakmıştır. Bu düzenlemenin izahı mümkün değildir. Parlamento bir yetki vermiştir, Sayın Cumhurbaşkanı da bunu keyfi bir şekilde, vatandaşımızı büyük ölçüde mağdur edecek şekilde uygulamaya konmuştur. Cumhurbaşkanı, ölçülülük ilkesini ihlal etmiş ve zorlama kanunilik ilkesinde bir nevi maktu vergiler üzerinden de düzenlemeler yapmak suretiyle 85 milyonu mağdur etmiştir.

“BU DÜZENLEME, 85 MİLYONDAN, MAĞDURDAN, FAKİRDEN ALIP BANKADA KUR KURUMALI MEVDUATTA HESABI BULUNAN ZENGİNLERE AKTARILAN BÜTÇE”

DEVA Partisi olarak, milletimizin bize vermiş olduğu denetim yetkisini en iyi şekilde kullanmayı arzu ettiğimizi ve bunu her platformda da kullanacağımızı ifade ettik. Malum, bu yasa geçerken parlamentoda tam kadro olarak bu düzenlemeye ret oyu kullandık. Bu düzenleme, 85 milyondan, mağdurdan, fakirden alıp bankada kur kurumalı mevduatta hesabı bulunan zenginlere aktarılan bütçe. Sayın Erdoğan, özellikle bu düzenlemeyi yaparken 2016’dan bu yana bu alanda herhangi bir düzenleme yapmadığını ifade etti. Bu bile tek başına, vatandaşı aldatarak, vatandaşı kandırarak seçimler öncesinde baskıladığı kuru, faizi ve bir şekilde onun faturasını 85 milyona ödetme projesidir.

Sayın Erdoğan, seçimden önce milletimizi kandırmış olabilir ve hak etmeden bir iktidarın da sahibi olmuş olabilir. Parlamentodaki sayısal gücü nedeniyle de Anayasa’ya aykırı düzenlemeler de gerçekleştirebilir. Biz, hukuk devletine inanmış demokratlar olarak, DEVA Partisi’nin kuruluş felsefesine uygun bir şekilde, her şeyi hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmenin hepimizin asli vazifesi olduğuna yürekten inanıyoruz.

“VATANDAŞI MAĞDUR ETMEMESİ AÇISINDAN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİ OLARAK BU DAVAMIZI AÇTIK”

Bu düzenlemeye karşı, öncelikle Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali noktasında ivedilikle vatandaşı mağdur etmemesi açısından yürütmenin durdurulması talepli olarak bu davamızı açtık. Öncesinde yürütmenin durdurulmasını talep ettiğimiz, sonrasında Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptaliyle birlikte, parlamentoda kanunilik ilkesini aşarak özellikle Anayasa’nın 73’üncü maddesinde yasama organına verilen yetkinin Cumhurbaşkanı tarafından kullanılamayacağı ilkesi ve Anayasa’nın pek çok maddesine atıf yapmak suretiyle bu norm denetimi açısından Danıştay ilgili dairesinin bu konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götürmesini bekliyor ve diliyoruz. Hâlâ az da olsa can çekişen yargıdan umudumuz var.”

(ANKA)