Sağlıklı ve doyumlu bir cinsellik için 6U kuralı çok önemlidir. İşte o kurallar…

Acaba bir kez daha sorun yaşar mıyım?

SORU:

24 yaşındayım, kız arkadaşımla yerimiz olma­dığı için tenha bir yerde araba içinde bir cinsel birlikteliğimiz oldu. Ben aşırı tedirgin olduğum için sertleşme sağlayamadım, kız arkadaşım buna çok bozuldu. Aynı şey olur diye yeniden bir araya gelmek istemiyorum. A.R./ Kırıkkale

Geçmiş yazılarda sağlıklı ve doyumlu bir cin­sellikte 6-U kuralını birçok kereler yazdım. Bunların ilk üçü sırasıyla “Uygun eş ya da partner” yani sevilen ve arzulanan biriyle seks yapmak, “Uygun mekân” yani cinsel­lik yaşanacak yerin yerin güvenli, temiz ve mahremiyet koşullarına uygun olması, Uygun zaman” yani her iki eş içinde aceleye geti­rilmeyecek kadar geniş bir zamanın olma­sıdır. Sonraki üç kural cinsel ilişki süreciyle ilgilidir. Bunlar da “Uygun yoğunlukta uyarı”, “Uygun ve yeterli sürede uyarı” ve “Uygun taleplerde bulunma ve yeterli cinsel iletişim­dir”. Bu kurallardan birinin bile eksik olması cinsel yaşamda bir sorun çıkması için yeter­lidir. Araç içi gibi güvensiz ortamlarda seks yapmaya çalışıldığında artan stres, cinsel uyarılma döngüsünü bozarak erken boşalma, sertleşme ya da boşalma güçlüğü gibi cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir. Bu durum çevresel koşullardan kaynaklandığı için kalıcı değildir. Yukarıda belirtilen 6-U kuralına uyul­duğunda yeniden doyumlu bir cinsel yaşama yeniden dönmek mümkündür.

Fetişlerin oluşum mekanizması nedir?

SORU:

33 yaşında ayak fetişi olduğu için evlenmeyen bekar bir erkeğim. Artık neden böyle olduğumu anlamak, varsa bir çaresini bulup ben de herkes gibi evlenip çocuk sahibi olmak istiyorum. Y.A./ Antalya

CEVAP:

Fetiş psikolojik alt yapısı ve oluşumu oldukça karışık olan açıklaması güç bir konudur. Yine de olabildiğince sadeleştirerek anlatmaya çalı­şayım. Fetiş, doğaüstü veya büyüsel gücü oldu­ğuna inanılan tapınma nesnesine bağlanmadır. Fetişizm, fetiş eylemin gerçekleştirme, Fetişist de bu eylemleri gerçekleştiren kişidir. Bu kişiler çoğunlukta erkektir ve fetişleri cinsel içeriklidir. Bilimsel açıklamalar göre fetişistler düşük öz­güven ve yetersizlik duygusunu aşabilmek için cansız nesnelere yönelirler ve fetiş davranış er­ken yaşta ebeveynin kötü tutumlarının yol açtığı travmadan kaynaklanır. Fetiş nesne oluşumun­da sayacağımız etkenler önemli yer tutar: Birey çocukluğunda ona zarar vermiş olan kişiyi (nesneyi) cezalandırır, nesneyi insandan ayırır sonra cansız nesneyi travmatize eden insanla birleştirir ve fetişi bir zamanlar sevilen, ihtiyaç duyulan ve travmatize eden kişi yerine tercih eder. Burada psikolojik savunma mekanizmala­rından bölme (nesneyi insandan ayırma) ve aşırı değerlendirme kullanılır. Başka bir ifade ile yetişkin cinselliği yerine çocuk cinselliği tercih edilir. Bu, gelişimdeki bir duraklamaya ya da bir regresyona (çocukluk travmasına geri dönme) bağlı olabilir. Fetişlerin tedavisi zor ve uzun solukludur ama imkansız değilidr. Tedavide amaç fetişi normatif cinselliğe dahil ederek bir opsiyona yani fanteziye dönüştürmektir.