Memduh Bayraktaroğlu
17 Ekim 2020

Bu arkadaş ya çok beceriksiz… Ya da çok uğursuz bir kişilik…


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Geçmişinden söz edildiğinde küplere binen…

Geçmişini hatırlatan Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’e hakaretler yağdıran Fuat Oktay…

Tutuklandığında o dönemin Reza Zarrab’ı olan Dursun Uyar’ın başkanlık yaptığı YİMPAŞ yönetim kurulunda üye idi…

Fuat Oktay

Sonra ne oldu?..

Fuat Bey bu defa da Türk ulusunu dolandırıp ülkeyi terk eden Hariri Ailesi’nin yönettiği Türk Telekom’da yönetim kurulu başkan yardımcılığı yaptı…

İlginçtir…

Fuat Bey hangi şirketin yönetimine girse…

O şirket batıyordu…

Mesela YİMPAŞ hem batmış ve hem de yüz binlerce yurttaşı batırmıştı…

Hariri Ailesi’nin yönetiminde ve sahipliğindeki Türk Telekom Anonim Şirketi de keza Fuat Bey’in yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu dönemde battı…

Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti…

En ağır ekonomik buhranını, Fuat Bey’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı (Ondan başka da yok zaten) olduğu son 2.5 yıllık süreçte yaşadı, yaşıyor…

Görünen o ki…

Bu arkadaş ya çok beceriksiz…

Ya da…

UĞURSUZ…

GELİŞMİŞ ÜLKE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE FARKI…

Kategorik olarak “gelişmekte olan ülke” olabilir ama…

Toplumsal olarak ülkeler ikiye ayrılır:

“Gelişmiş/kalkınmış ülkeler…”.

“Az gelişmiş ülkeler…”.

Gelişmiş ülkeler aynı zamanda…

Toplumsal olarak insani gelişmişliğini sağlamış…

Demokrasilerini olabilecek en yüksek noktaya taşımış…

Hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyen…

Yargı, yasama ve yürütme organlarının birbirlerine asla müdahale etmeden birbirlerini denetlediği ve dengelediği

Yargı bağımsızlığı konusunda olabilecek en büyük hassasiyeti gösteren ülkelerdir…

Kimi ülkeler ise…

Ekonomik büyüklükleri pek çok ülkeden fazla olsa da…

Gelişmiş ülkelerin ulaştığı demokratik hukuk devleti ilkelerine hiç riayet etmeyen…

“Tek Kişi” otoriterliğiyle yönetilen ülkeler olduğu için…

“Az gelişmiş ülkeler” sınıfından ileri gidemezler…

SEÇMEN ÇOĞUNLUĞU TÜRKİYE’NİN HALİNİN AYNASIDIR…

Türkiye gelişmiş ülkeler sınıfına yükselebilir mi?..

Yükselebilmek için ne yapılması gerekir?..

Tabii ki gelişmiş ülkeler sınıfına yükselebiliriz…

Potansiyelimiz var ancak…

Demokrasilerde seçmen ve politikacı bileşik kaplar gibidir…

Seçmen gelişmiş ise politikacı da gelişmiştir…

Seçmen, uyumayı uyanık kalmaya tercih edecek kadar cahil ise…

Politikacı o seçmeni asla uyandırmaz…

Oysa…

İktidar ve muhalefet el birliği ile öncelikle çocuklarımızın ve gençlerimizin ve bu arada halkımızın eğitilememiş kesimlerinin eğitim kalitelerini yükseltmeli…

Eğitimsiz çocuk…

Eğitimsiz genç; o ülkenin geleceğinin felaketidir…

Bugünkü felaketin sorumluları…

Politikacılar kadar hatta belki daha da fazla…

Uyanmamakta direnen…

Cahil kalmayı tercih eden seçmen çoğunluğudur…

ATATÜRK’E DÖNÜŞ KURTULUŞUN YOLUDUR…

Uluslara az gelişmiş ülkeler liginde patinaj çektirenler:

Politikacıların beslediği cehaletin, üzerinde oturan seçmenlerdir…

Bilinir ve…

Kabul edilir ki…

Fakirlikten eğitimsizlik…

Eğitimsizlikten ise ülkeleri yöneten sığ politikacılar sorumludur…

Atatürk ve İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Meclis’e giren milletvekillerinin hemen hepsi, devlet insanı ağırlığı olan ve o sorumluluğu taşıyabilecek birikimde insanlardı.

Türkiye, 1950 seçimlerini kazanan sağcı, Osmanlıcı Menderes/Bayar yönetimindeki DP tarafından; Atatürk’ün çizdiği çağdaşlık çizgisinden ayrılıp yeniden dindar ve kindar bir nesil yaratma projesini başlattı….

Ve…

Demokrasi tarihimizin 70 yılının 60 yılında ülkeyi yöneten bu sözde muhafazakâr, özde “gerici” kafa halkın dörtte üçünü cahil bırakarak…

Sürekli iktidar olmayı başardı…

TÜRKİYE HANGİ KATEGORİDE?..

Soru: Dünyanın en güçlü doğal gaz ve petrol ihracatçısı ülkelerinden biri olan Rusya hangi kategoriye girer?..

Rusya “gelişmiş ülke” demek…

İsveç, Norveç, Danimarka, İsviçre ve benzeri ülkelere hakaret etmekten başka bir şey değildir…

Putin

Peki…

Türkiye hangi kategoriye girer?..

Bu soruyu doğru cevaplayanlar:

Atatürk ilke ve inkılaplarından taviz vermeden çağdaş uygarlık düzeyini yakalamak için çabalayanlardır…

Yanlış cevap verecek olanlar ise…

Sakallı Celal’in dediği gibi…

İleri doğru hızla ilerleyen bir tren kompartımanında geriye doğru koşanlardır…

Ne cevap verdiğinizi bilmediğim için, son tespitimi bu ölçülere göre yaptım…

Yazarlar

Bu arkadaş ya çok beceriksiz… Ya da çok uğursuz bir kişilik…
Memduh Bayraktaroğlu