Korkusuz

AYM Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun birçok hükmünü iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde yer alan birçok hükmü, Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

AYM Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun birçok hükmünü iptal etti
Anayasa Mahkemesi (AYM), Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde yer alan birçok hükmü, Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

AYM, bugün yaptığı toplantında, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali istenen maddelerini inceledi. Yüksek Mahkeme, Kanun’un 5 ve 6’ncı maddelerinde yer alan birçok hükmün, Anayasa’ya aykırı olduğu için iptaline karar verdi.

AYM’nin, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddesinde iptaline karar verdiği hükümler şöyle:

“Kanun'un 5. maddesinin (3) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan ‘...Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda...’ ibaresi.

Kanun'un 5. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (ç) bendi (Aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların).

Kanun'un 5. maddesinin (6) numaralı fıkrası (Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmelerine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu, aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir).

Kanun'un 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi (Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan).

Kanun'un 6. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ‘...ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar...’ ibaresi;

Kanun'un 6. maddesinin (8) numaralı fıkrası (Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir).”

(ANKA)