Kemal ÖZCAN
4 Temmuz 2021

Antidepresanlar cinsel isteksizliğe neden olur mu? 


Modern yaşamın insanların başına musallat ettiği en büyük sorun depresyondur. Peki tedavide kullanılan ilaçlar cinselliği nasıl etkiler? İşte yanıtı…

Problemimin sebebi ilaçlar mı?

SORU:

Pandemi nedeniyle çok ciddi ekonomik kayıplar yaşadım ve depresyon tedavisi gördüm. Bu süreçte yoğun depresyon ilacı kullandığım bir dönem oldu. Bu dönemde tüm cinsel isteğim kayboldu. Kullandığım ilaçların böyle bir etkisi olur mu? T.Z./ Ankara

CEVAP:

Modern yaşamın insanların başına musallat ettiği en büyük sorun depresyondur. Depres­yon ruhsal sorunlar içinde en fazla görülen hastalıktır. Karamsar düşünceler, hiçbir şeyden zevk almama, derin bir mutsuzluk ve umutsuzluk şeklinde kendini gösteren depresyonun ilk etkilediği sistem cinsellik ve üreme sistemidir. Depresyon cinselliği iki şekilde olumsuz etkiler. Hem depres­yon ilacı hem de bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar duygusal ve fiziksel olarak cinselliğin fizyolojisini bozar. Cinsel isteksiz­lik sertleşmeyi, sertleşme güçlüğü cinsel isteksizliğe neden olur. Cinsel isteksizlik aslında depresyonun bir sonucudur. Kullan­dığınız ilaçların yan etkisini azaltmak için doktorunuzla konuşarak bu konuda yan etki­si daha az bir ilaç vermesini isteyebilirsiniz. İlaç tedavisi tek başına yeterli değildir, buna ek olarak psikoterapi de alınması gerekir.

Bu hastalığın bir çözümü var mı?

SORU:

11 yıldır evliyim. Eşimi muhtelif zamanlarda sanal ortamda cinsel içerikli yazışmalar yaparken yakaladım. Hala devam ediyor. Bu hastalığın bir çaresi var mı? M.R./Adana

CEVAP:

Gerçek temasın yerini alan hiçbir şey gerçek bir cinselliğin yerini tutmaz ve mutlu etmez. Yazdıklarınızdan eşinizin bir cinsel bağımlı­lık sorunu yaşadığı düşünülebilir. Sanal seks bağımlılığını da içine alan cinsel bağımlılık, zorlayıcı bir şekilde sürekli meşgul olunan ve durması zor olan ve bunun zararlı sonuç­larını beraberinde getiren cinsel davranışları ifade eder. Cinsel bağımlılık cinsel sapkınlık bağlantılı bozukluk olarak değerlendirilir. Genellikle arkasında çocukluktan gelen cinsel yetersizlik ve utanç duyguları vardır. Sizin durumunuzda eşinizde geçmişten gelen bir cinsel bağımlılık durumunun olduğu düşünülebilir. Sanal seks bağımlılığı ilaç tedavileri ve bilişsel-davranışçı cinsel terapinin (doğru düşünce ve davranışların öğrenilmesi ve pekiştirilmesi) birlikte uygu­lanmasıyla tedavi edilebilen bir hastalıktır. Doğru ve tatmin edici bir cinsel yaşantınız olduğunda sanal seks ilgi azalabilir. Bunun için deneyimli bir cinsel terapistten profes­yonel destek almanız uygun olur.

Aramızdaki sorunu nasıl çözebiliriz?

SORU:

38 yaşındayım, 7 yıldır evliyim. Eşimle ne zaman kavga etsem ayrı yatıyor. Bu sorunu nasıl çözeriz? O.D./Artvin

CEVAP:

Hemen her evlilikte zaman zaman gergin­likler, kavgalar olur, hiç kavganın olmadığı evlilikler bir yönüyle sahteliği barındırır. Ya­takların da ayrıldığı uzun süreli dargınlıklar cinsel uzaklaşma ve soğukluğa neden ola­rak zamanla evlilik bütünlüğünü bozabilir. Çünkü evlilik birliğinin sürmesini sağlayan ilişki doyumunun en önemli unsuru cin­selliktir, cinselliğin olmadığı evlilikler çoğu zaman risk altındadır. Eşinizle konuşarak sebebi ne olursa olsun yatakları ayırmama hatta yatağa dardın girmeme, dargınlığı bir günden fazla uzatmama, sıralı barışma gibi bazı konularda anlaşabilir, bunu kendiniz ya­pamadığınız durumlarda bir cinsel terapist­ten profesyonel destek alabilirsiniz.

 

Yazarlar

Antidepresanlar cinsel isteksizliğe neden olur mu? 
Kemal ÖZCAN