Alper Mert
27 Aralık 2019

10 yıllık kandırmaca


23. Dönem 3. Yasama Yılı…

84. Birleşim 30 Nisan 2009 Perşembe…

Gündem: 343 sıra sayılı Tür­kiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısı…

Konuşmacı AK Parti Grubu adına Antalya Milletvekili Abdur­rahman Arıcı:

“Yasama organı olan meclis bu tasarıyla, Türkiye Futbol Fede­rasyonu Genel Kurulu’na bir nevi yasama yetkisi devretmektedir. Bu anlamda, TFF Genel Kurulu adeta futbolun parlamentosu konumuna gelecektir. TFF’nin ya­sama organını Genel Kurul teşkil ediyor, yürütmesi Yönetim Kurulu ve yargısı ise spor mahkemeleri dediğimiz mahkemeleri, yani Tah­kim Kurulu, Disiplin Kurulu’dur.”

Sırasıyla 1997 ve 2009 yıllarında yapılan değişiklikler ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın elinden gözetim ve denetim yetkisi alınmıştır. Amaç futbolun siyasi yapıdan kurtularak özgür bir hale dönüşmesidir. Futbolun özgürleşmesi için konuşan isim dönemin AK Parti Antalya Milletvekili, mevcut Nihat Özdemir TFF’sinin yönetim kurulu üyesi Abdurrahman Arıcı.

Sayın Arıcı, TFF’nin özgür hali­ni şu şekilde ifade ediyor: “Yasa­ma organı Genel Kurul, yürütme­si Yönetim Kurulu ve yargısı da Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu.”

10 yıl önce başlayan özgür futbol hikâyesinin geldiği noktaya bakarsak TFF Genel Kurulu’nun ipleri siyasetin elinde. Başkan ve yönetim kurulunu siyaset belirli­yor. Tahkim ve disiplin kurulları ise yine siyasetin sevdiği avukat­lardan oluşuyor. Dün futbolu tam özerk hale getireceklerini taahhüt ederek bu kanunu meclisten ge­çiren Abdurrahman Arıcı, bugün içinde olduğu tam siyasi TFF için acaba ne düşünüyor? İnsan mevcut hali görünce kendisine, “30 Nisan 2009’da onaylanan bu kanunun amacı futbolu Milletin Meclisi’nin kontrolünden alıp AK Parti’nin kontrolüne vermek miy­di” diye sormadan edemiyor.

Yazarlar

10 yıllık kandırmaca
Alper Mert