Ahmet Takan
13 Ekim 2020

Yeraltı zenginliklerimiz Çin’e peşkeş çekilecek!..


“Müjde”nin ne olacağı konusunda papatya falına bakılıyordu. Tahminlerden biri de Çin ile yüksek miktarda swap anlaşması yapılacağıydı. “Karadeniz’de doğal gaz bulundu” açıklaması yapılmasına rağmen piyasalarda da yoğun olarak konuşulan bu iddia bir süre daha gündem de kaldı. Şaşırmamıştım!.. Kanal İstanbul ve etrafının Katar ve Çinlilere paylaştırıldığını sağır sultan bile biliyor. Çin büyük tavizler kapmadan zırnık koklatır mı derken bu iddia daha henüz gerçeğe bürünüp ortaya çıkmadı.

Canım memleketimde Türk gibi gözüken çok Çinli şirket kuruldu. Başta madencilik olmak üzere pek çok iş sahasında cirit atıyorlar. Yabancı sermaye düşmanı mıyım?.. Evet öyleyim. Adam sadece sermayesini getirmiyor ki… Tüm varlıkları ile üzerimize çöküyor. Çin’den işçilerini getiriyor, Türklere kapısını tamamen kapatıyor. Ülkemde sömürdüklerini ve kazandıklarını da tekrar kendi ülkesine götürüyor. Zonguldak’ın hemen hemen tüm maden sahaları Çinlilerin elinde. Kdz. Ereğli, doğup büyüdüğüm yer. Çok iyi biliyorum rezaleti. İnanmayan gidip kendisi baksın!.. Çin, başta Afrika olmak üzere geri kalmış tüm ülkelerde aynısını yapıyor. Oralarda küçük Çin devletleri kuruyor, sömürüyor, yağmalıyor, kendi ülkesine kazanç olarak postalıyor…

Varlık fonu kuruldu en büyük taviz kime verildi?.. Çin’e… Biraz uzun ve teknik gelebilir ama ne olur sonraki satırları çok dikkatle kuyun. Çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği için!..

★★★

CHP İstanbul milletvekili Erdoğan Toprak, bu haftaki değerlendirme raporunda çok çok dikkate alınması gereken bir değerlendirme ve uyarı yapıyor.  Toprak, “Maden Holding A.Ş.’nin kurulması ve bünyesindeki maden sahalarının ruhsat vb. imkânlarının TVF’ye devriyle, Sayıştay ve TBMM denetimi dışına çıkarılması, yeraltı zenginliklerimizin satışına zemin hazırlamak içindir” diyor. Toprak’ın değerlendirmeleri şöyle;

“İktidarın 46 maddelik torba yasa teklifiyle TPAO, BOTAŞ, ETİ Maden başta olmak üzere kamusal enerji şirketleri ve ülkemizin yeraltı zenginlikleri konusunda yapılmak istenen düzenlemeler, ulusal varlıkların ve zenginliklerin sahipliği, el değiştirmesi, kontrol ve denetimi konusunda keyfilikler içermektedir.

-Daha önce Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) sağlanan Kamu İhale Kanunu’ndan (KİK) istisna ve muafiyetlerin kapsamı genişletilirken, Boru Hatlarıyla Taşımacılık A.Ş. (BOTAŞ) için de doğalgaz satış, pazarlama, dağıtım, depolama, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretinde, nakliyesinde KİK’ten istisna ve muafiyetler sağlanmaktadır. AK Parti hükümetleri döneminde bugüne kadar 180’den fazla değişikliğe uğrayan KİK bir kez daha delinmekte, kamusal enerji şirketlerinin açacakları ulusal ve uluslararası milyarlarca TL ve döviz bazlı ihalelerde istisna ve muafiyetlerle şeffaflık ortadan kaldırılmaktadır.

-Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde yer alan TPAO ve BOTAŞ için getirilen ihale muafiyetleri, torba yasadan da anlaşıldığı gibi söz konusu kuruluşların ihalelerinde tek kişinin, TVF başkanı olarak inisiyatif almasının, ihaleye davet edilecek ve kazanacak şirket ya da şahısların kim olacağına karar vermesinin yasal kılıfını oluşturacaktır.

-Şimdi TPAO ve BOTAŞ için de aynı yol açılırken daha da vahim ve dikkat çeken bir başka değişiklik ulusal madenlerin, ülkemizin yeraltı zenginliklerinin Maden Holding adı altında bir yapılanma çatısı altında toplanmasını ve bu yeni yapılanmanın da TVF’ye devrini öngören düzenlemedir.

Geçtiğimiz nisan ayında, Çin Devlet İhracat Sigortası Kuruluşu Sinosure ile TVF arasında imzalanan bir anlaşma çerçevesinde Çinli altyapı, ulaşım, müteahhitlik, madencilik, enerji, lojistik şirketlerinin Türkiye’deki satın alma, yatırım, ortaklık, hisse alımlarına danışmanlık ve yönlendirme amacıyla ilk aşamada 5 milyar dolarlık finansmanın Çinli şirketlere sağlanacağı ilan edilmişti. O dönemdeki değerlendirmelerimde, TVF bünyesindeki bazı ulusal varlıkların Çinli şirketlere satışı, ortaklık ya da hisse alımının gündeme gelebileceğini, TL’deki hızlı değer kaybı ve döviz kurlarının olağanüstü yükselişi ile birlikte kamu ya da özel pek çok kritik, stratejik kuruluşun yabancı alıcılar, yatırımcılar açısından ‘kelepir’ fiyatına düştüğünü vurgulamıştım.

Şimdi iktidarın TBMM açılır açılmaz alelacele getirdiği torba yasa teklifinin içeriğine ve kapsamına bakıldığında, Plan ve Bütçe Komisyonunda iktidar ittifakı tarafından süratle geçirilmek istenmesi göz önünde tutulduğunda çok önceden bir hazırlık dahilinde planlandığı anlaşılıyor.

-Ancak TVF’ye devredilen kamu varlıklarının fona geçtikten sonra zararlarının büyümesi, TVF’nin ise çatısı altındaki milyarlarca dolarlık kamusal varlığa rağmen uluslararası piyasalardan borç arayışına girmesi dikkat çekiyor. Getirilen torba yasa ile de TPAO ve BOTAŞ’a sağlanan istisna ve muafiyetlerle madenlerin-yeraltı varlıklarının da bu borç arayışında kullanılacağını öngörmekteyim. Yasa teklifindeki düzenlemelere bakılırsa TVF madenlerin çıkarılmasında ve işlenmesinde rol oynayacak. Bunun için de Maden Holding A.Ş kurulacak.

İktidar ETİ Maden, ETİ Gümüş, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) vb. bir kamusal madencilik şirketinin çatısı altında madenleri toplamak yerine, özel hukuk tüzel kişiliğine sahip, A.Ş. statüsünde Maden Holding kurup, TVF’ye devrederek madenlerle ilgili faaliyetleri, işletmeleri, TVF üzerinden Sayıştay ve TBMM denetimi dışına çıkartıyor.

-Dolayısıyla yakın dönemde TVF’nin Maden Holding bünyesindeki ülkenin değerli maden sahalarını ve ruhsatlarını kısa bir süre işletip, sonrasında satışa çıkartmasının planlandığı, elde kalan son kamusal varlıkların, ülkenin yeraltı zenginliklerinin de satılarak kaynak gereksinmesine yama yapılacağını öngörmekteyim.

-Bugüne kadar 70 milyar doları aşkın özelleştirme yaparak ülkemizin en kıymetli kamu şirketlerini, kamu tekellerini satan AK Parti iktidarlarının ülkemizi getirdiği aşamada, artık yerüstü zenginliklerimizin tüketilmesinden sonra, sıranın yeraltı zenginliklerine, madenlerin peşkeş çekilmesine geldiği anlaşılıyor.”

★★★

-Ulu Tanrı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.

Yazarlar

Yeraltı zenginliklerimiz Çin’e peşkeş çekilecek!..
Ahmet Takan