Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 7.6’ya geriledi

Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 7.6’ya geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), “Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri, 2010-2019” verilerine göre, toplam nihai enerji tüketimindeki yenilenebilir enerji payı 2010 yılındaki yüzde 9.9 düzeyinden, 2019 yılında yüzde 7.6 düzeyine geriledi.

TÜİK verilerine göre, yenilenebilir enerji ve atıklardan elektrik enerjisi üretiminin oranı 2010 yılındaki yüzde 26.4’ten, 2019 yılında yüzde 43.9’a yükseldi.

Kurulu halde yenilenebilir enerji üretim kapasitesi de, 2010 yılında kişi başına 235.2 watt düzeyinden 2019 yılında kişi başına 538.4 watt düzeyine yükseldi.

Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi, 25 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde kabul edildi, bu çerçevede 17 amaç ve bu amaçları gerçekleştirmek için 169 hedef belirlendi. Sürdürülebilir Kalkınma amaç ve hedeflerine erişim düzeyini izleyebilmek amacıyla 231 tekil göstergeden oluşan bir küresel gösterge seti bulunuyor. (DHA)

Gündem

Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 7.6’ya geriledi
Gündem