Memduh Bayraktaroğlu
14 Aralık 2020

Sattıkları bütün kamu kurumlarını, son 18 senede yaptıklarını iddia edecek kadar akıl tutulması yaşıyorlar…


Mustafa Kemal Atatürk ve çalışma arkadaşları 1923-1938

İsmet İnönü ve çalışma arkadaşları da 1939-1950 arasında…

Ülkemizi fabrikalarla donattılar…

Ki…

Bu 11 yılın 6 yılı 2. Dünya Savaşı…

5 yılı da yaraların sarılması süreci olarak geçti…

Onların kurdukları fabrikalar Türkiye’yi “Az Gelişmiş Ülkeler” sınıfından aldı…

Gelişmekte Olan Ülkeler” sınıfına taşıdı…

Ve…

14 Mayıs 1950 genel seçimlerinden sonra iktidara gelen…

Milliyetçi, muhafazakar, sağcı iktidarlar (kısa aralıklarla da olsa toplamda 7 yıl askeri hükümetler ve CHP iktidar dönemlerini yaşadık…); döneminde o fabrikalar ve pek çok kamu kurumu…

AKP tarafından özelleştirildi

Yaklaşık 65 milyar dolar gelir elde edildi.

Yine AKP iktidarı…

Bu 65 milyar doların yaklaşık 45 milyar dolarını (Rakam bana değil Erdoğan’a ait) Suriyeli mülteciler için harcadı…

Ne var ki…

AKP kafası, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü hükümetlerine “teşekkür” edeceklerine…

Bu iki Cumhurbaşkanı ve haliyle CHP dönemini sürekli aşağıladılar, aşağılıyorlar…

Hani neredeyse…

Sattıkları bütün kamu kurumlarını, son 18 senede yaptıklarını iddia edecek kadar akıl tutulması yaşıyorlar…

HADLERİNİ BİLDİRME ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ OLMALI…

İşin alkış boyutundan eleştiri boyutuna geleyim şimdi de…

CHP dönemini de AKP dönemini de sadece alkışlamalı mıyız?..

Her iki dönemde de ülkeye kazandırılan eserleri alkışlarken…

Yapılan yanlışları…

Yapılan hataları…

Bazen istismara varan ihaleleri görmezden mi gelmeliyiz?..

Tabii ki hayır…

Elbette alkışlarken nasıl hak teslimi yapıyorsak…

Yanlışlarında da hadlerini bildirme özgürlüğümüz olmalı…

AKP KAFASINDAN NE FARKIMIZ KALIR?..

Atatürk ve İnönü dönemindeki gelişmeleri inkar eden…

Ama…

O dönemde üretilen sanayi tesislerinin satışından 65 milyar dolar gelir elde edip…

Bunun 45 milyar dolarıyla Suriyeli mültecileri besleyen…

Ve fakat…

Son 18 yılda ülkemize:

Yollar,

Köprüler,

Tüneller,

Barajlar kazandıran AKP hükümetlerinin bu yatırımlarını görmezden mi geleceğiz?..

Onların bu eserlerini alkışlamayacak mıyız?..

Eğer AKP’nin bu eserlerini görmezden gelir…

Alkış kabızlığı çekersek…

O zaman da bizlerin AKP kafasından ne farkımız kalır?..

Canlarım benim…

Nasıl ki aklı başında büyüklerimiz, “Bu ülke için bir çivi çakana minnettar olmuşuzdur” demişlerse…

Bizler de…

AKP hükümetleri döneminde inşa edilen eserler için alkış tutmalı, haklarını teslim etmeliyiz…

AKP MODELİ İHALE, SOSYAL DEVLETİ İNKAR ETMEKTİR

CHP’li sözcüler ülkeye kazandırılan eserlerden şikayetçi olmadıklarını…

İtirazlarının verilen eserlerin ihale modeline olduğunu sık sık açıklıyorlar…

Ve ben de bu konuda, liberal bir yazar olarak CHP saflarında yer alıyorum…

Çünkü…

Herkesin değil ama…

Kullanan herkesin hayatını kolaylaştıran:

Tüneller,

Otobanlar,

Köprüler,

Hastaneler ve benzeri eserlerin ihale modeli…

Liberal ekonominin özüne aykırı…

Liberal ekonominin diğer iki isminin “risk ekonomisi” ve “rekabet ekonomisi” olduğunu daha önce defalarca yazdım söyledim…

Bu nedenle…

Bu eserlerin yapımına değil…

İhale ediliş modeline karşı olduğumu da yine defalarca yazdım söyledim…

Karşıyım zira…

Liberal ekonomilerde kamu adına ihale edilen işlerde yükleniciye “gelir garantisi” vermek, liberal ekonominin olmazsa olmazlarından biri olan riski ortadan kaldırır…

Ama…

Müteahhidin sırtından alır…

Vergi ödeyen dar gelirli, yoksul veya orta direk halkın sırtına yükler…

Böylece…

İnşa edilen eser, halkın tamamının değil…

Sadece o fırsattan yararlanabilme imkanı olanların…

Ve bir de…

Gelir garantisi olduğu için yüklenicisinin işine yarar…

TEBRİK EDER, TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM…

Erdoğan ve AKP sözcülerinin:

Kendilerini yüceltme…

Halkı…

İktidarları döneminde çok iş yaptıklarına inandırmak adına…

Atatürk ve İnönü dönemlerini aşağıladıklarını okudukça kahroluyorum…

Keşke…

Yaptıklarıyla övünürken…

Yapılanlar nedeniyle eser sahiplerine teşekkür etmeyi de bilseler…

Neyse…

Ben onlar gibi yapmayacağım…

Çanakkale ile İzmir limanları hinterlandında bulunan ve lojistik kara yolu altyapısını oluşturan yol inşaatının hızla devam etmesinden…

Kuzey ve Güney Marmara ile Ege Bölgesi arasında ulaşımı kolaylaştıracak olmasından…

Ve bu sayede…

Trafikte can ve mal güvenliği temin edilerek; bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlanacağından çok memnunum…

Eser sahiplerine ve katkı sağlayan herkesi tebrik eder, teşekkürlerimi sunarım…

Tayyip Erdoğan

AHBAP-ÇAVUŞ MODELİNDEN VAZGEÇİLMELİ

CHP nasıl ki…

Kurtuluş Savaşı zaferi sonrasıyla Atatürk’ün vefatı arasında kalan birinci dönemi ve…

Atatürk’ün vefatından sonraki 11 yıllık Cihan Savaşı sürecinde…

Bu ülkeyi fabrikalarla, demiryolları ve kara yolları, köprülerle donattığı için teşekkürü hak ediyor…

Ve fakat…

Tam demokrasiyi uygulamadıkları için eleştiriliyorsa

AKP’nin son 18 yıllık iktidarı da…

Ülkeye kazandırdığı eserler için alkışlanırken…

Demokratik hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı ilkesiyle, yargı bağımsızlığından uzaklaşması da eleştirilecek…

İhale modelinin istismara açık olduğu hatırlatılıp…

Bu “Ahbap-çavuş modelinden vazgeçilmesi” tavsiye edilecek…

Yazarlar

Sattıkları bütün kamu kurumlarını, son 18 senede yaptıklarını iddia edecek kadar akıl tutulması yaşıyorlar…
Memduh Bayraktaroğlu