Araplarla İsrailliler son 70 yılda 5 kere büyük savaş yaptılar...

Bu savaşların sebebi neydi?..

Farklı ulusal kimlikleri mi?..

Farklı dinden oluşları mı?..

Yoksa:

Para ve toprak mı?..

Savaşları kim başlattı?..

İsrailliler mi?..

Araplar mı?..

O halde gelin bakalım...

İsrail:

M.Ö. 1050 yılında, Hz. İbrahim soyundan gelen 12 kabilenin, dışarıdan (Araplardan ve Perslerden) gelen saldırılara karşı koymak için birleşip kurdukları devletin adıdır...

İlerleyen yıllarda Arap Müslümanların baskısıyla kendilerine Allah tarafından vaat edilen toprakları terk etmek zorunda kalan bu insanlar:

2 Kasım 1917’de imzalanan Balfour Deklarasyonuyla eski topraklarına dönmeye başladılar...

  1. Dünya Savaşı’ndan sonra ise o topraklarda kendi devletlerini kurdular...

Savaşı ilk kimin başlattığına gelince...

15 Mayıs 1948’de İsrail Devleti’nin resmen kurulduğunun açıklanmasından birkaç saat sonra:

Mısır, Ürdün, Suriye ve Irak kuvvetleri üç yönden saldırıya geçtiler...

Yeni İsrail Devleti topraklarında önemli ilerlemeler de kaydettiler...

Ama...

Kısa bir süre sonra karşı atağa geçen İsrail ordusu hem kaybettiği bölgeleri geri aldı...

Hem de:

Sahip olduğu toprakları yaklaşık %40 oranında artırdı...

Filistinliler sadece birkaç gün önce kendilerinin olan topraklarda “mülteci” durumuna düştüler...

İlginçtir o günlerde İsrail Devleti’ni ilk tanıyan iki ülke ABD ve SSCB idi...

Amman ha...

Bu tarihi bilgileri paylaşıyor oluşumdan:

İsrail devletinin Filistinlilere yıllardır uyguladığı zulmü “onayladığım” anlamı çıkarılmasın...

Ama...

Hem her Müslüman’ın inandığı Musevi Kutsal Kitabı Tevrat’ta...

Hem de...

İslâm’ın kutsal kitabı Kuran’da:

Halen Yahudi toplumunun yaşadığı o toprakların Allah/Rab/Yehova tarafından sonsuza kadar İsrailoğullarına vaat edildiği de bir gerçek...

Türk Müslümanlarına gelince...

İlk günden beri:

“Pis Yahudiler, Filistinli Müslüman kardeşlerimizin topraklarını işgal etti” deyip durdular...

Günün sözü

“Tüm suçların en büyüğü, hükümetler tarafından insanlığı yağmalamak, köleleştirmek ve yok etmek için yürütülen savaşlardır...”  

Lysander Spooner

AKILLI KİŞİLER Mİ?

Ülkeleri yönetenler iki tür ülkeyle sorun yaşamamalıdır:

“Kendi ülkelerinden daha güçlü olan ülkeler...”.

“Ticaret alanında her zaman ihtiyaç duyacakları ülkeler...”.

Sadi Şirazi de der ki:

“Kavga edeceksen öyle biriyle kavga et ki ya senden güçsüz olsun ya da ileride kendisine ihtiyacın hiç olmayacak biri olsun...”.

1947’de BM, Filistin’in İsrail ile taksimini önerdi...

Filistin’i yönetenler kabul etmedi...

İsrail’in yeni kurduğu devlete ait bütün toprakları istedi...

Ve canlarım...

Filistinliler, o gün kabul etmedikleri şartların çok daha kötüsünü İsrail yarın verse:

Öpüp de başlarının üstüne koyacaklar...

O halde sorayım:

Bugüne kadar hep daha fazlasını isteyen...

Alamadığı her seferinde teröre baş vuran...

Ama...

Sonunda bir önceki talebinin kabulü için bile adeta yalvaran Filistin’i yönetenlerin:

Akıllı kişiler olduğunu savunabilir misiniz?..

ŞART MIYDI?

Araplar, İsrail’e üç koldan saldırmışlar...

Arap birliklerinin komutanı savaş başlar başlamaz şehit olmuş...

Yerine erlerden Sofiyan geçmiş...

İlk talimatını vermiş:

“Yanınıza aldığınız el bombalarını ben üç deyince hemen çıkarıp düşmanın üzerine atın...”.

Ve saymış:

“1, 2, 3...”.

Askerler, bellerine asılı bomları çıkardıkları gibi atmışlar...

Sofiyan da bu arada askerlerin yanından hızlıca uzaklaşıp saklanmış...

İsrailli askerler kendilerine atılan el bombalarının pimini çekip geri fırlatmışlar...

Sofiyan kafasını kaşıyıp sormuş:

“Acaba bu el bombalarının pimini çekmek şart mıydı?..”.

İsrail 70 yılda işte bu Araplarla savaştı...

Ve...

Her savaşı kazandı...

UMARIM OLMAZ

İktidar şu son kanlı saldırı olayında, resmiyette “tarafsızmış” gibi davranıyor...

Kapalı kapılar ardında İsrail hükümetiyle görüşüldüğü...

HAMAS’ı kınadıkları kanaatindeyim...

Ancak...

Diğer yandan:

Camilerde ve cemaat toplantılarında HAMAS’ın yanında yer aldıklarını da biliyorum...

Umarım bir çılgınlık yapmazlar...

Umarım en vahşi sivil katliamı olan bu terör örgütü saldırılarını yapan katil sürüsüne sadece “Müslüman” oldukları için destek vermezler...

SINIRLAR ÇİZİLDİ VE BİTTİ

Canlarım...

Medeni dünyada:

İsrail’in Arz-ı mevut talebi elbette kabul edilemez...

Kaldı ki:

İsrail’in de öyle bir talebi yok, olmadı...

Ve bir de dünya gerçeği var:

Bütün ülkelerin sınırları 2. Dünya Savaşı’ndan sonra çizildi...

BM tarafından da onaylandı...

Ondan sonra da sınır değişiklikleri oldu tabii ki...

Ama...

Ülkelerin karşılıklı rızaları ve...

BM de onayıyla oldu...

İsrail’in mevcut sınırları BM tarafından onaylanmış sınırlardır...

DÜNÜN TWEETİ

Cemil KILIÇ

@m_cemilkilic

Yahudiler ve Türkler tarihte hiçbir zaman savaşmadı. Hatta Osmanlı İspanya’dan kovulup Akdeniz’de gemilerle nereye gideceğini bilmeyen binlerce Yahudi’yi ülkemize aldı.

16 Türk devletinden biri olan Hazar İmparatorluğu da Museviliği seçti.

Hal böyleyken nedir bu Yahudi düşmanlığı?

TEMEL SEBEP

Gelişmiş dünya ülkelerinin hepsi, Müslüman Kardeşler Terör Örgütü liderleri tarafından kurulan HAMAS’ı “terör Örgütü” olarak kabul ediyorlar...

Bu terör örgütünün, “Aksa Tufanı” ile binlerce sivil İsrailliyi öldürmesi üzerine ABD başta olmak üzere...

İngiltere ve AB ülkelerinin İsrail’e destek açıklamaları yapmalarının temel sebebi ise:

106 yıl önce imzalanarak dünya kamuoyuna açıklanan Balfour Deklarasyonu...

O KORKU NEDENİYLE

Orta Doğu halklarının modernleşmemekte ısrarcı olmalarının sebebi:

Kendileri seçtikleri mi?..

Yoksa...

Gelişmiş, modern, medeni batı ülkeleri mi?..

Tabii ki kendi seçtikleri...

Çünkü...

Ve eğer...

Kendi seçtikleri bu halkları modernleştirirlerse:

Kökten dinci...

Ya da:

Kökten milliyetçi bir halk yaratamayacaklardır...

Kökten dinci ve kökten milliyetçi halkları olmayınca...

Gelişmiş diğer ülkeleri huzursuz edemeyecek...

Kendi ülkelerinde iktidarın sahibi olamayacaklardır...

Atatürk, Muasır Medeniyetler Seviyesini hedef gösterirken...

Düşmanlarının ve karşıtlarının ise medenileşmekten kaçınmaları...

Toplumu:

Agresif ve ilkel yapmak istemelerinin sebebi:

Bir daha asla iktidar olamayacakları korkusu değil mi?..

ARZ-I MEVUD

İslâm’da imanın şartlarını içeren ve “iman ettim” demek olan Amentü’yü her gün defalarca okuyan bu “Sözde Müslümanlar” İsrail – Arap savaşında:

Sadece “Müslüman” oldukları için Arapların yanında yer aldılar...

“Sözde Müslüman” diyorum çünkü...

Her gün defalarca:

“Allâh-ü Te’âlâ’nın, kitaplarına, peygamberlerine inanırım” diyen bu kişiler aslında “imansız” olduklarının farkında olmayan zavallılar...

Hem iman ettikleri Tevrat’ta...

Hem de Kuran’da...

Bugün, İsrailli Musevîlerin yaşadıkları toprakların Allah tarafından o insanlara ve sonsuza kadar “hediye” olarak verildiği anlatılıyor...