Hüsnü Mahalli

Bu böyle gitmez
Malzeme çok
Çelişkiler iyidir!
AKP kimden yana?
Siz olsaydınız!
Neden-sonuç ilişkisi
Tecavüz ve liyakat 
Tarikat
Tarih unutulmaz, öğretir
Nurtopu çocuğumuz Libya
Ben ne dersem, o olur
Bu ‘zafer’ benimdir
Gaza gelmek
Algı operasyonu
Bu da unutulur
Sütten çıkmış kaşık
Savaş çıktı çıkacak
Sevr bitmez
Haritalar savaşı
Suriye’nin petrolü
Bir bu eksikti
Erbaş’ın kılıcı
Havadan sudan
Hilafet ve Arapça harfler