TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM TUS sonuçları için tarih verdi!

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM TUS sonuçları için tarih verdi!

Tıpta Uzmanlık Eğitmi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sonuçları 4 Kasım’da sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. TUS sonuçlarının açıklanmasının ardından ise adaylar yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları gerekecek.

TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Adaylar; 2020-TUS 1. Dönem ve 2020-TUS 2. Dönem puanlarını öğrendikten sonra, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.

Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.

Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili tablolarda gösterilmiştir. Kontenjan tablolarında yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45’ten düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dâhîl edilmeyeceklerdir.

Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü tercih aşamasında yapılacaktır. ÖSYM tarafından yapılan süresi geçerli yabancı dil sınavı sonucuyla tercih yapacak adayların Merkezimiz kayıtlarındaki bilgileri tercih aşamasında kontrol edilerek tercih işlemi yapmaları sağlanacaktır. Tercih işlemi yapabilmek için gereken yabancı dil yeterliliğini, YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ Tablosu’nda belirtilen yabancı dil sınavı sonucuyla veya Bakanlık veya YÖK tarafından yaptırılan yabancı dil sınavı sonucuyla sağlayan adayların aşağıdaki işlemleri yapmaları gerekmektedir:

a) ÖSYM tarafından belirlenen YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ Tablosu’na göre uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip adaylar, ilgili dönemin tercih işlemlerinin son günü saat 12.00’ye kadar geçerli belgelerini veya noter onaylı suretlerini, dilekçe ekinde Merkezimize ulaştırdıkları takdirde tercih işlemi yapabileceklerdir.

b) Bakanlık tarafından yaptırılan sınav sonucuyla yabancı dil yeterliliğini sağlayan adayların tercih yapabilmeleri için yabancı dil sınav sonuçlarının ilgili kurum tarafından tercih işlemlerinden önce ÖSYM’ye bildirilmesi gerekmektedir. Adayın TUS’a başvuru yaparken kullanmış olduğu T.C. Kimlik / Y.U. Numarası ile Bakanlık tarafından yaptırılan yabancı dil sınavına (TÖMER) başvuru yaptığı T.C. Kimlik / Y.U. Numarası aynı olmalıdır. Bu numaraları farklı olan adaylar, tercih işlemi yapamayacaklardır. Bu durumdaki adayların tercih işlemi yapılabilmeleri için yabancı dil sınavını uygulayan kuruma bu değişikliği bizzat yaptırarak, ilgili kurumun tercih süresinin son günü saat 12.00’ye kadar bu bilgiyi ÖSYM’ye ulaştırmasını sağlamaları gerekmektedir.

c) YÖK tarafından yaptırılan sınav sonucuyla yabancı dil yeterliliğini sağlayan adayların tercih yapabilmeleri için yabancı dil sınav sonuçlarının ilgili kurum tarafından tercih işlemlerinden önce ÖSYM’ye bildirilmesi gerekmektedir. Adayın TUS’a başvuru yaparken kullanmış olduğu T.C. Kimlik/Y.U. Numarası ile YÖK tarafından yaptırılan yabancı dil sınavına (YÖKDİL) başvuru yaptığı T.C. Kimlik/Y.U. Numarası aynı olmalıdır. Bu numaraları farklı olan adaylar, tercih işlemi yapamayacaklardır. Bu durumdaki adayların tercih işlemi yapılabilmeleri için tercih süresinin son günü saat 12.00’ye kadar, yabancı dil sınavına başvuru yaparken kullandıkları numara ile TUS’a başvuru yaparken kullandıkları numaranın ilgili kurumca eşleştirilerek ÖSYM’ye ulaştırmasını sağlamaları veya yabancı dil sınav sonucunun TUS’a başvurdukları numaraları ile güncellenerek ÖSYM’ye bildirilmesini sağlamaları gerekmektedir.

-Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapılacaktır. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın girilmesi durumunda, girilen program tercih edilen program gibi işlem görür. Tercihlerin elektronik ortama yanlış aktarılmasından doğacak sonuçlardan aday sorumludur. TUEY’in 12. maddesinin 3. fıkrası gereği TUS sonucuna göre adayların yerleştirme işleminin yapılabilmesi için mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır. Bu nedenle, adayların tercih ekranında diplomalarının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olduğuna ilişkin bilgi alanını işaretlemiş olmaları gerekmektedir. Tablo 2 ve Tablo 3’teki programları, tıp doktorları ile Tablo 1A’nın Tıp Dışı Meslek Mensupları İçin (T.D.M.M.İ.) başlıklı kısmında yer alan ilgili diğer fakülte, yüksekokul ve bölümlerinden mezun olan adaylar tercih edebileceklerdir. Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak zorunda değildirler.

Özel koşullar, ilgili programda eğitim yapabilmek için kurumların belirlediği, yazılı sınavla ölçülemeyen niteliklerdir ve tercihler yapılırken adaylar tarafından mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bir program için istenilen nitelikleri taşımadıkları hâlde bu programı tercih eden ve puanlarına göre bu programa seçilen adaylar ilgili programlarca kabul edilmeyecek ve seçilmeden doğan tüm haklarını yitirmiş olacaklardır. Yerleştirme işlemi yapılırken yeterli puan alınması koşuluyla tercih sırası da önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlamak üzere sıralanması adayın yararına olacaktır.

Tercih işlemlerinde;

1) T.C. uyruklu adaylar ile T.C. uyruğunun yanında yabancı uyruğu da olan adaylar, sadece genel kontenjanları,
2) Yabancı uyruğu olan adaylar, yabancı uyruklu kontenjanları (Uyruğundan biri T.C. olan yabancı uyruklu adaylar, yabancı uyruklular için ayrılmış kontenjanları tercih edemeyeceklerdir.),
3) Mavi kartlı adaylar;
a) Yabancı uyruklu olarak başvuru yapmak istiyorlarsa yabancı uyruklu kontenjanları,
b) Mavi kart sahibi olarak başvuru yapmak istiyorlarsa 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sadece vakıf üniversitelerinin genel kontenjanlarını,
4) K.K.T.C. uyruklu adaylar;
a) 24 Mart 2008 tarihli Protokolün değişik ikinci maddesine göre Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine açılmış olan kontenjanları,
b) Aynı Protokolün değişik beşinci maddesine göre KKTC’ye ayrılan kontenjanları,
c) Aynı Protokolün değişik dördüncü maddesi hükümleri kapsamında olan KKTC uyruklu adaylar 1999 tarihli ilave haklar tanınmasına yönelik anlaşmaya göre genel kontenjanları,
5) Türk Soylu yabancı adaylar;
a) 2527 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmak istedikleri takdirde genel kontenjanları,
b) 2527 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmak istemedikleri takdirde yabancı uyruklu kontenjanlarını, tercih edilen kontenjan türüne bağlanan tüm sonuçları kabul ederek tercih edebileceklerdir. Sistemde kayıtlı birden fazla uyruk bilgisi olması nedeniyle birden fazla kontenjan türünden tercih hakkı bulunan adaylar, yukarıda belirtilen kurallara uygun olması kaydıyla hangi kontenjandan yararlanacaklarını sistemde belirterek tercih yapacaklardır.

Gündem

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM TUS sonuçları için tarih verdi!
Gündem