Hüsnü Mahalli
8 Ocak 2020

Trump-Bağdadi benzerliği


Ben bu adamı tanıyorsam, kesin patolojik bir vakıadır.

Allah tarafından özel olarak seçildiğine inanıyor.

IŞİD lideri Bağdadi gibi.

Örgütünü kurduğunda Kuran ve hadislerden yola çıkarak kendini Irak-Şam İslam Devleti’nin halifesi ilan etmişti.

Şam; Suriye’nin başkenti olarak bilinir ancak yaygın kullanımıyla Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin coğrafyasına denir.

Osmanlı buralara Şam-ı Şerif demiş, sonra da vilayet ilan etmiş.

Bağdadi Hazretleri; Yavuz Selim’in 24 Ağustos 1516’da Suriye’ye girdiği Mercidabık Savaşı’nın yaşandığı bölgede ‘büyük savaş yaşanacağını, İslam ordusunun kafirleri yeneceğini ve kendisinin de dünyayı yöneteceğini’ söylüyordu.

Onun için örgüt adına çıkardığı dergiye Dabık adını koymuştu.

Sonrasında efsaneler peş peşe geldi ama Trump Efendi, adamın işini bitirdi.

Ama öncesinde Süleymani ve el-Mühendis denilen iki adam, Suriye ve Irak’ta adamın örgütünü dağıtmıştı.

Her ikisi Şii idi ve kendilerine göre Mehdi anlayışı vardı.

Trump gibi.

Hakiki bir Evanjelist olarak Hıristiyan-Yahudi karışımı olduğuna inanıyor ve bu inanç doğrultusunda dünyayı Armageddon savaşına hazırlamaya çalışıyor.

‘Dünya savaşı çıkacak Evanjelistler hepimizi yenecek ve Mesih gelecek’.  

Adam üç yıldır ne yaptıysa bu inanç doğrultusunda yaptı.

Daha açık bir ifadeyle yaptığı her şey İsrail için yaptı.

Kudüs, Golan ve Batı Şeria’yı Yahudilere verdi.

Arap kral, emir ve şeyhlerini sürekli aşağıladı ve İsrail’le Yahudileri kollayıp durdu.

En son yaptığı iş Süleymani ve el-Mühendis’i öldürdü.

İş bununla da kalmadı çünkü kızı Ivanka’yı, Yahudi olan Jared ile evlendirdi sonra da damadını kendine başdanışman yaptı.

Ivanka ise çok katı bir Yahudi, yani Evanjelist oldu ve her konuda kocasına ve babasına yardımcı oluyor.

Trump Hazretleri, üç yıllık iktidarı süresince kendi ve ailesinin inancına karşı çıkan ya da politikalarına itiraz eden 45 kadar bakan, danışman ve en yakın adamını sepetledi.

İdeoloji böyle bir şey.

Hıristiyan, Yahudi ya da Müslüman olmak fark etmez.

İşin içine mezhep saplantısı da girince, işler daha da karışıyor. 

Sonra hep birlikte Mehdi, Mesih ve Deccal’ı bekliyorlar.

Neyse ki Adnan Hoca içerde, kedicikleri de artık yok.

İşin şakası yok.

Trump çok ciddi ve dünya savaşı çıkarmaya kararlı gibi görünüyor.

Son üç yılda coğrafyamızı karıştırıp durdu.

AKP; Suriye başta olmak üzere birçok yerde Trump’a yardım etti ediyor.

Suriye’den sonra şimdi Libya’da.

Ankara, kavgalı İran ve ABD’ye ‘itidal ‘ tavsiye ediyor ama kendisi Libya’ya asker yolluyor.

O da yetmeyince ‘Suriye’nin kuvayi milliye’ güçlerini, savaşmak üzere bu ülkeye gönderiyor.

Adamlar paralı asker oldular ama sonunda T.C. kimlik kartını da kapıyorlarmış.

Hikayeler tam bir trajikomik.

Bölge ne kadar karışırsa, Trump bu işe sevinir.

Ona göre ‘Her yerde savaş olursa, Mesih çok daha çabuk gelir’.

Şaka değil, Trump Hazretleri kesin buna inanıyor.

IŞİD, NUSRA ve benzeri örgütlerle her yeri karıştırdı ama yetmedi.

Şimdi sıra çok daha afili oyunlarda.

Irak ve İran’ı toptan dağıtmak.

Büyük Sünni-Şii kırımı ancak böyle bir kargaşayla gerçekleşebilir.

Irak ve İran, Suriye gibi Türkiye’ye komşu ve buradaki kargaşadan etkilenecek ilk ülke Türkiye.

Ankara ne kadar önlem alırsa alsın; ABD, İsrail ve yandaşları Türkiye’yi bu işin içine çekecek.

Önce Kürt konusu yeniden ısıtılacak, sonra da İran’da yaşayan 20-25 milyon Azeri için türlü türlü senaryo yazılıp sahnelenecek.

Özetle işler karışık ve Trump Hazretleri kendi dinsel-mezhepsel fantezileri uğruna hepimizi kendi Mesih’ine feda edecek.

Bizim Mehdi ne yapar bilinmez ama böyle giderse coğrafyamızın geleceği karanlık.

Tüm Peygamberler ve dinler buralarda olduğuna göre Mehdi, Mesih ve Deccallar de bizim coğrafyada ortaya çıkacak.

Özellikle Filistin’de.

Yani Şam topraklarında.

Suriye’de olup biten her şeye bu açıdan bakmayanlar çuvallamıştır. 

Şimdi sıra Libya’da.

Göreceli kısa vadeli kazanım, zafer ve tatminlerin kalıcı getirisi yoktur ve olmayacaktır.

Yazarlar

Trump-Bağdadi benzerliği
Hüsnü Mahalli