TBMM’ye sunuldu: Emekli zammında yeni gelişme!

TBMM’ye sunuldu: Emekli zammında yeni gelişme!

Emekli maaşlarını en az 2 bin 500 TL’ye çıkaran teklif TBMM’ye sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, emekli aylıklarında asgari ödeme tutarının 2 bin 500 TL’ye çıkarılacağını açıklamıştı.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kamu İhalelerinin talep edilen fiyat artışlarının belirli bir kural bütünlüğü içinde fiyat farkı ödenmek suretiyle yerine getirilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.

Bireysel Emeklilikte devlet katkısı yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarılıyor. Emekli aylıklarında asgari ödeme tutarı 2 bin 500 TL’ye çıkarılıyor.

Kamu görevlilerine 01/01/2022-30/06/2022 tarihleri arasında dönemi için yapılacak artış oranı yüzde 5’ten yüzde 7.5’e çıkartılıyor. Enflasyon farkı dahil yapılması gereken zam yüzde 30.95’e çıkarılıyor.

İDARİ YARGILAMA USULÜ’NDE DEĞİŞİKLİK

TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifi ile İdari Yargılama Usulü Kanunununda değişiklik yapılarak iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu edilen tutarın yüzde 50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilememesi öngörülüyor. Böylece, haksız iadelerin önüne geçilebilmesi amaçlanıyor.

Diğer yandan, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklerle üreticinin ve ihracatın desteklenmesi amaçları doğrultusunda, bu faaliyetlerden elde edilen kazançlara Kurumlar Vergisi oranının indirimli uygulanması ve yatırım fonlarından elde edilen kar paylarının kurumlar tarafından iştirak kazançları istisnasına konu edilmesi sağlanıyor.

Ayrıca teklifle Merkez Bankaları arasında kurulan ilişkilerin işin gerektirdiği diplomatik hassasiyet ve ekonomik güven temelinde yürütülmesini temin amacıyla düzenleme yapılıyor.

Türk Lirası finansal araçlara olan talebin artırılması, finansal piyasaların daha etkin bir şekilde işlemesi, finansal piyasalarda derinliğin artırılması, ürün çeşitliliğinin teşvik edilmesi ve bu suretle finansal sektörün ve ulusal ekonominin sağlıklı gelişimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

BOTAŞ’A YETKİ

Enerji verimliliğini artırmak, fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması ve doğal gaz enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik etmek maksadıyla yapılan düzenleme ile BOTAŞ’a bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı belirleme yetkisinin verilmesi de öngörülüyor.

(DHA, İHA)

Gündem

TBMM’ye sunuldu: Emekli zammında yeni gelişme!
Gündem