Gürkan Hacır
4 Mayıs 2022

Para konuşur!


Şaşkınlıkla izliyoruz.

Suriyeliler geldi. Yerleşiyorlar.

Suriye mahallesi var.

Afganlılar geldi.

Mahalleleri var. Nijeryalılar bile getto kurdu İstanbul’da…

Şimdi sıra zenginlerinde…

Ruslar ev alıyor…

İranlılar… Araplar… Üstü kapalı ev alıyorlar arsa alıyorlar…

Yahu yoksa…

Mülk, arsa derken vatan toprağımız mı elden çıkacak?

Kendi ülkemizde maraba mı olacağız.

Şaka değil gülmeyin…

★★★

Parça parça ülke toprağı mı el değiştirir…

Değiştirebilir…

Örneği var… Anlatayım…

Adolf Eichmann

★★★

2.Dünya Savaşı’nın hemen başında…

Naziler…

Yahudi nüfusu Avrupa’dan göndermek için plan yaptılar.

Buna da “Nihai Çözüm” adını vermişlerdi.

Toptan yollamayı düşündükleri ülke Afrika’nın kıyısındaki bir ada olan Madagaskar’dı.

Eğer Madagaskar’a yollayamazlarsa Yahudiler için kutsal topraklara yani Filistin’e göndermeyi planlamışlardı.

Zaten Osmanlı zamanından beri Filistin topraklarına bir Yahudi nüfusun göçü vardı.

1. Aliyah Dönemi dedikleri yıllarda 35.000 Yahudi nüfus göç etmişti.

Ama toprak satın alarak… Filistin’e yerleşmişlerdi.

Sonra onu 2. Aliyah izledi.

Bu kez Rusya’dan göç eden Yahudiler geldi. Sayıları 40.000 idi.

Ardından 2. Dünya Savaşı yılları geldi.

Asıl büyük toprak satın alma o yıllarda olacaktı.

Zaten Avrupa’yı kasıp kavuran Naziler Yahudilerin gitmesi için dua ediyorlardı.

★★★

Peki Naziler Yahudileri Filistin’e yerleştirmek için kiminle pazarlığa oturmuşlardı dersiniz?

Filistin’in önderi sayılan Hacı Emin El Hüseyn-i’yle…

Emin El Hüseyn-i eski Kudüs Müftüsü’ydü.

Ve bir Osmanlı askeriydi. Ayrıca bir Teşkilat-ı Mahsusa üyesiydi. Çanakkale cephesinde savaşmış, daha sonra Arap Yarımadası’nda Teşkilat-ı Mahsusa adına faaliyetlerde bulunmuştu.

Emin El Hüseyn-i sık sık Nazi Şefi Adolf Eichmann’la bir araya geldi. Eichmann ona kampları gezdirdi, ağırladı. Nazi Partisi’nin birçok etkinliğine müftü kıyafetiyle katıldı. Toplantılarında konuşmalar yaptı.

Adolf Hitler tarafından kabul edildi. Nazilere göre Yahudileri Avrupa’dan o kurtaracaktı (!).

Hem savaş ortamında Yahudilere yönelik baskı ve ölümler…

Hem de Filistin’e göç etmek isteyen Yahudilere verilen maddi destekle…

2. Dünya Savaşı’nda tam bir akın oldu.

Yahudiler parsel parsel Filistin’den toprak almaya başladılar.

Emin El Hüseyn-i

★★★

Peki Emin El Hüseyn-i Nazilerden para almış olabilir mi?

Bu konuda en önemli şahit Nazi Şefi Adolf Eichmann’dı.

Eichmann savaşın ardından kaçtığı Arjantin’de 11 Mayıs 1960’da yakalandı. İsrail’e götürüldü. Sorgulandı.

Eichmann gerek mahkeme sırasında gerekse savunması sırasında bütün soğukkanlılığını korudu. “Ben sadece bana verilen görevi yerine getirdim” dedi. Israrla soykırım talimatı vermediğini söyleyip durdu. Sadece “nihai çözüm”den bahsetti. Nihai çözüm de Yahudi nüfusun Avrupa’dan göç ettirilmesiydi. Bunun için Kudüs Müftüsü Hacı Emin El Hüseyn-i ile pazarlık yaptıklarını söyledi. Asıl düşüncelerinin Madgaskar Adası olduğunu ama Filistin’e göçün mümkün olduğunu, bununla beraber kesinlikle bir soykırım emri verilmediğini anlattı.

Emin El Hüseyn-i ile ilişkileri de soruldu. Para verip vermedikleri soruldu.

“En azından benim bilgim doğrultusunda verilmedi” dedi.

★★★

Ama bugün Filistin’de buna kimse inanmıyor. Emin El Hüseyn-i’nin Yahudilerle pazarlık ettiği düşünülüyor. Lanetli adam olarak anılıyor. Adına ne bir anıt yapıldı. Ne de bir kitap yazıldı.

★★★

Peki tamam… Belki Yahudi göçü binlerce yıla dayalı bir ideaydı. Onlar için “Vadedilmiş Topraklar”dı.

Ama şunu unutmayalım.

Orada da son kertede… “Para” konuştu.

Parayı verdiler… Ve yıllar içinde… Karış karış Filistin’i satın aldılar…

Şimdi Filistinlilerin çoğu kiracı olarak oturuyor, yanlarında çalışıyorlar.

Yazarlar

Para konuşur!
Gürkan Hacır