Ümit Zileli
22 Nisan 2021

Nutuk’u yasaklamak!..


Mersin Çamlıyayla Ülkü Ocakları, Kütüphane Haftası için bu ülkenin kurtarıcısı ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “NUTUK” eserini ilçedeki okullarda okuyan öğrencilere armağan etmek kararı aldı ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurdu…

Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü sıfatlı, Mustafa Bakkal isimli zat, bu girişimi kutlayacağı, teşekkür edceği yerde bir yazıyla reddetti!.. Red gerekçesini ise şöyle açıkladı:

Osmanlı Padişah’ı Vahdettin’e yönelik “soysuzlaşmış, alçak” ve dönemin Osmanlı Hükümeti’ne yönelik “aciz, haysiyetsiz, korkak” ifadelerinin kullanıldığı…

Bir de aklınca cingözlük yaparak, red gerekçesine “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün elinde sigara gösterilerek öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek öğelere yer verildiği” maddesini de ekledi!..

Yıkılmış bir imparatorluk enkazından dünya savaş tarihine geçen bir Kurtuluş Savaşı ile bağımsız bir ülke kurmayı başaran Büyük Devrimci’nin, 1927 yılında TBMM’de tam 6 gün boyunca her gün 6 saat olmak kaydıyla toplam 36 saatte “1919’dan başlayarak tüm yaşananları belgeleriyle anlattığı” tarihi konuşmasıdır Nutuk!..

Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir “halkına hesap verme” olayları açıklıkla ortaya koymaktır Nutuk!..

Daha sonra kitaplaştırılan NUTUK’un sonundaki belgeler bugüne dek hiçbir şekilde yalanlanamamıştır.

Konuşmanın sonundaki “Gençliğe Sesleniş” ise adeta tarihin altın sayfalarına kazınmıştır…

Soysuz sözcüğü bile yetmez!..

Milli sözcüğüyle uzaktan yakından ilgisi olmadığı gayet açık olan “Eğitim Müdürü” nün reddetme gerekçesi NUTUK’un daha ilk satırlarında yer alıyor:

19 Mayısının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir… Saltanat ve hilafet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa’nın başkanlığındaki hükümet aciz, haysiyetsiz ve korkak…

Red gerekçesine konu olarak en baştaki bu bölümü gösteren bu Cumhuriyet karşıtı zat, anladığım kadarıyla Nutuk’u okumamış! Okusaydı, Mustafa Kemal’in, 17 Kasım 1922’de İngilizlere sığınarak, Malaya zırhlısıyla memleketinden kaçan Vahdettin ile ilgili asıl şu sözlerini koyardı gerekçesine:

Gerçekten, neden ve nasıl olursa olsun, Vahdettin gibi özgürlüğünü ve canını kendi ulusu içinde tehlikede görebilecek kertede aşağılık bir yaratığın bir dakika bile olsa, bir ulusun başında bulunduğunu düşünmek ne acıklıdır!..

Vahdettin ve kuyruğundaki soysuzlar, mili mücadeleyi yok etmek, Kurtuluş Savaşı’nın öncü kadrosunu ortadan kaldırmak için akla hayale gelmedik her çareye başvurmuş, Vahdettin bizzat İngiliz Yüksek Komiseri’ne bir ordu ile üstlerine gidilerek yok edilmesini dahi rica edebilmiştir!..

Vahdettin isimli soysuz padişahın, Mustafa Kemal ve arkadaşları için Mustafa Sabri isimli alçağın kaleme aldığı, Dürrizade isimli kukla şeyhülislamın fetvasıyla idam kararı çıkarttığını, Yunan ordusunun bu hainler tarafından “Halifenin ordusu” olarak kutsandığını, Mustafa Kemal’e defalarca suikast girişiminde bulunulduğunu zaten biliyorsunuz, bu sütunda defalarca yazdım!..

Vahdettin sadece bunlardan ibaret değildi ama!..

“Millet koyun sürüsü ben çoban!”

Tarih 16 mart 1920… İstanbul ikinci kez işgal edildi!..

İngilizler önce Şehzadebaşı karakolunu basıp 6 Türk askerini şehit etti… Aynı gün asıl hedef olan Meclis-i Mebusan’ı da bastı ve kuşattı.

Aynı gün, baskın öncesi Hamidiye kahramanı ve Sivas Milletvekili Rauf Orbay, birkaç arkadaşıyla beraber Saray’a giderek Vahdettin’in karşısına çıktı. Çok soğuk bir şekilde karşılandı. Daha ilk sözleri soğuk bir duş etkisi yaratmıştı:

Padişah, İngilizlere karşı hiçbir şey yapmamalarını ve ses çıkarmamalarını istiyordu!

Meclis Başkan Vekili Abdülaziz Mecdi Bey, “Padişahım korkma Anadolu pulattır (çelik)” deyince Vahdettin korku ve panik içinde şu karşılığı verdi:

İngilizler isterse Ankara’ya kadar gider!

Rauf Bey bu kez padişahtan hiçbir anlaşmaya imza atmamasını istedi. Padişah bu defa kızgın bir şekilde şöyle dedi:

Rauf Bey, bir millet var, koyun sürüsü… Başına bir çoban lazım, o da ben!..

İşte, gericilerin yere göğe koyamadığı Vahdettin’in kumaşı budur!

Bitmedi; Vahdettin, 30 Mart 1919 günü sadrazam Damat Ferit’i İngiltere Yüksek Komiser Yardımcısı Amiral Webb’e gönderdi. Padişah sadrazam eniştesi aracılığı ile İngilizlere olan sevgisini ve bağlılığını sunuyordu işgalciye; ayrıca yalnızca İngiltere’ye biat ettiğini belirtiyordu! Ne kadar acıklı değil mi? Ama asıl ihanet devamında! Bu sözlerden sonra Damat Ferit, Padişah Vahdettin’le birlikte hazırladıkları “memorandumu” Amiral Webb’e sundu; ne yazıyordu o belgede biliyor musunuz?

-15 yıl boyunca Ingiltere’nin Türkiye’yi yönetmesi isteniyordu!..

Büyük zafer bu belgeyi ve ihaneti tarihin çöplüğüne gömdü!..

İşte tüm bunlar yüzyıl sonra Mustafa Sabrilerin, Şeyh Saitlerin ardıllarını, torunlarını fena halde çileden çıkarıyor! Bakın, “Büyük Zafer” sonrası, önce Yunanistan’a kaçan ve orada çıkardığı iki gazeteyle Türklüğe, Cumhuriyet’e kin kusan Mustafa Sabri “Türklükten istifa” şiirinde ne diyordu:

Ben de ayniyle red edip Türk’ü/ Attım m üstümden en elim yükü/ Tövbe yarabbi tövbe Türklüğüme/ Beni Türk milletinden addetme…

Başta padişahları olmak üzere, bu zevata “Hain” sözcüğünden başka hangi sözcük yakışır acaba?..

Yazarlar

Nutuk’u yasaklamak!..
Ümit Zileli