Memduh Bayraktaroğlu
14 Ekim 2021

Nihayet ben de yandaşımı buldum…


Ertuğrul Özkök (Bence) medyamızda:

Olmayanı…

Yapılmayanı yapıyor…

Siyasetin:

Siyaset yazanlar tarafından görülmeyen bölümlerini buluyor…

O konuda analizler yapıyor…

Magazinin:

Magazincilerin gözünden kaçanlarını buluyor…

Onlar üzerinden sosyolojik analizler yapıyor…

Dünkü Hürriyet’te, Ekonomist Mariana Mazzucato’nun…

30 yıldır bıkmadan usanmadan “anlatmaya çabaladığım”:

Ekonomi politikalarından kısaca söz ediyor…

Ertuğrul Özkök

İtiraf ederim ki…

“Mariana Mazzucato” adını ilk kez Ertuğrul’un köşesinde gördüm…

Ertuğrul’un yazılarını okuduktan sonra ilk işim:

Mariano Mazzucato’nun kitabını sipariş etmek oldu…

NE DEVLETÇİYİM NE ÖZEL SEKTÖRCÜ…

Ertuğrul’un minicik özetinden anlayabildiğim kadarıyla Bayan Mazzucato da benim gibi:

“Liberal Demokrat Sosyalist…”.

“Liberal Demokrat Sosyalist” kimdir ?..

Benim tanımımla Liberal Demokrat Sosyalist:

Ekonomide…

Siyasette…

Ve…

Toplumsal yaşamda:

Özgürlükçü…

Mariano Mazzucato

Gelir dağılımında:

“En az eşitsizlik” taraftarı…

Üretim ve yatırımda:

Plânlamacı (Çünkü salt spekülasyona dayalı ekonomi iflâs ekonomisidir…)….

Kamu denetimi

Ve…

(Kısmen, piyasaların arz-talebe göre ihtiyaç duyacağı ölçekte) kamu sermayesinden yana…

Ne:

“Devlet her şeyi yapar, özel sektör kamulaştırılsın, üretim araçları halkın (Siz bunu (Siyasetçilerin/Polit Büro’nun” olarak okuyun…) olsun” diyenlerdenim…

Ne de:

“Devlet her şeyden elini çeksin, gölge etmesin başka ihsan istemeyiz” diyenlerdenim…

OLMAZSA OLMAZ…

Klâsik ya da neo sosyalistler (Olunabiliyorsa saygı duyarım) bana öfkelenecekler belki ama…

Kanaatim o ki:

Liberal demokrat sosyalist felsefeyi tam olarak anlayamıyorlar…

Hatta…

Hiç anlayamıyorlar…

Aslına bakarsanız…

Neo liberaller de Liberal demokrat sosyalist felsefeyi anlayabilmiş değiller…

Liberal demokrat sosyalist felsefe:

Liberal ekonominin kurucu babası Adam Smith’in “ahlâk profesörü” olduğu gerçeği hatırlanmadan anlaşılamaz…

Çünkü…

Temiz ahlâk:

(Ki günümüz dünyasında sağlam hukuk ahlâkıdır…).

Liberal demokrat sosyalist felsefenin “olmazsa olmaz” temel ilkesidir…

Lütfen “hukuk ahlâkı” ile “din” veya “geleneksel ahlâkı” birbirine karıştırmayın…

NEO LİBERALLER PİYASA EKONOMİSİNİ BİLİYOR MU?..

Mariano Mazzucato, kitabın yazılış amacını şöyle anlatıyor:

“2008 ekonomik krizinin ardından büyümeyi yeniden başlatmak için atılması gereken tek adımın kamu harcamalarında kesinti yapılarak, açıkların daraltılması olduğu görüşüne karşı çıkmak için yazdım…”

Tezi şu:

Yatırımları kısmak yerine şu dönemde daha da arttırılmalıdır.

“Böylece kendini ‘servet yaratıcı’ ilan eden dar bir grubun kolektif olarak yaratılan değere el koyması da zorlaştırılabilir.”

30 yıldır işte bunları yazıyor…

Bunları söylüyorum…

Danışmanlığını yaptığım süreçte DYP Genel Başkanı İktisat Profesörü Tansu Çiller’e bunları söylediğimde:

“Bir tek siz mi doğru biliyorsunuz sayın Bayraktaroğlu” deyip kahkaha atmıştı…

“Bir de Keynes doğru biliyor sayın Başbakan” deyince:

Konuyu hızla kapatmıştı…

O kadar acımasız ki neo liberallerimiz.

Ve hemen pek çoğunun iktisatçılıkları Erdoğan kadar…

EFRADINI CÂMİ AĞYARINI MÂNİ…

Devlet ve özel sektör “kardeş” olmadan…

Hiçbir:

Kapitalist…

Ya da…

Komünist/Sosyalist…

Veya…

Karma ekonomi:

Ayakta kalamaz…

Devlet ve özel sektörün kardeş olması için ise…

Adam Smith – Karl Marks ve John Maynard Keynes’in:

İktisadi…

Siyasi…

Ve sosyal görüşlerini:

“Efradını câmi, ağyarını mâni…”.

Yani…

Birbirlerine benzeyen yanlarını alacak…

Birbirlerini dışlayan taraflarını dışarıda bırakacak…

Ve…

Ekonomi politikalarımızı bu yol üzerinden yürüteceğiz…

DİN AHLÂKI MI? HUKUK AHLÂKI MI?..

Canlarım…

Din ahlâkı…

Kişisel çıkarlar için:

“Hükümetin yanlışlarını görmezden gelmeniz günaha gireceğiniz anlamına gelmez” diyebilecek kadar bencil olabiliyor…

Hayrettin Karaman

Örnek mi?..

Erdoğan’ın danışmanlarından ilahiyatçı Prof. Hayrettin Karaman…

Oysa…

Hukuk ahlâkıyla eğitilmiş bir akademisyen…

Bir politikacı…

Bir devlet insanı:

Hayrettin Karaman’ın bencil hesabını:

Aklının ucundan bile geçirmez…

MARİANO MAZZUCATO DİYOR Kİ:

“Hepiniz Silicon Vadisi’ne bakıp bir efsane yaratıyorsunuz. Oysa, ‘Tembel Devlet’ ve ‘dinamik, çalışkan, yaratıcı özel girişimci’ klişesi bir safsatadır…”.

“Bugün Amerika’da devletin internet alanında, telekomünikasyon alanında devasa yatırımları olmasaydı ne Apple, ne Facebook, ne Google, ne Microsoft olabilirdi…”

Devlet ekonomide bir ‘tamirci’ değildir. Tam aksine yaratıcı bir girişimcidir…”.

Yazarlar

Nihayet ben de yandaşımı buldum…
Memduh Bayraktaroğlu