Meme kanserinde doğru bilinen 7 yanlış

Meme kanserinde doğru bilinen 7 yanlış

Toplumumuzda meme kanserine yönelik doğru bilinen bazı yanlışlar ne yazık ki erken tanı ve tedavi şansını engelleyebiliyor… Doç. Dr. Aykut Soyder, meme kanseri ve cerrahi tedavi hakkında doğru bilinen 7 yanlışı şöyle anlattı…

YANLIŞ: Ameliyat olursam (bıçak değerse) tümör yayılır

DOĞRUSU: Uygun hasta seçimi sonrası uygulanan meme cerrahisi prosedürleri tedavinin rutin bir kısmını oluşturmaktadır. Erken evre tanılı meme kanserli hastada uygulanan uygun cerrahi ve medikal tedavi sonrası hastalık kür olarak kabul edilmektedir.

YANLIŞ: Daha gencim, bu yaşta meme kanseri olmam

DOĞRUSU: Dünya Sağlık Örgütü önerileri doğrultusunda ülkemizde meme kanseri tarama yaşı 40 yaş ve üzeri yıllık olarak belirlenmiştir. Tüm dünyada 40 yaş altı meme kanseri tanı oranı yüzde 5-6 civarında olmasına rağmen ülkemizde bu oran yüzde 16.6 olarak belirlenmiştir. Bu farklılık genç nüfus oranındaki yükseklik ile açıklanmaktadır. 20 yaş sonrası kadınlarda her ay kendi kendine meme muayenesi ve yıllık klinik değerlendirmenin önemi daha da artmaktadır.

YANLIŞ: Memede elime gelen kitle yok, tetkik gereksiz

DOĞRUSU: Meme kanseri tanılı olguların muayenede ele gelmeyecek boyutlarda tümör varlığı ile tanı oranları yaklaşık yüzde 30’dur. Bu nedenle yıllık klinik değerlendirmelere elle muayenenin yanında radyolojik değerlendirmenin de (meme ultrasonu ve mamografi) eklenmesi gerekir.

YANLIŞ: Ailemde meme kanseri tanısı alan yok, dolayısıyla benim de riskim yok

DOĞRUSU: Meme kanseri tanısı alan hastaların sadece yüzde 5-10’u kalıtsal (ailesel) özellik göstermektedir. Ülkemizde meme kanseri tanısı alanların ancak yüzde 15.8’ inde ailesinde meme kanseri öyküsü ve yüzde 3.3’ünde ise over kanseri öyküsü olduğu görülmüştür.

YANLIŞ: Yaşım ileri bu yaşta ameliyat olamam

DOĞRUSU: Meme kanseri tanı sıklığı yaş ilerledikçe artmaktadır. Yaşam süresi uzadıkça tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ileri yaş meme kanseri tanı sayısı artmakta ve bu önemli bir toplumsal sorun haline gelmektedir. Bu yaş gurubu hastalarda tedavi planlanırken baz alınan asıl faktör hastanın yaşı değil performansıdır. Uygun hastalarda cerrahi rahatlıkla yapılabilmekte, cerrahi için uygun olmayan hastalarda ise medikal tedavi protokolleri tercih edilebilmektedir.

YANLIŞ: Ameliyat oldum tedavim tamamlandı

DOĞRUSU: Meme kanseri tedavisinde cerrahi uygulamalar tedavinin sadece bir bölümünü oluşturmaktadır. Eklenen tıbbi tedaviler (kemoterapi-hormonoterapi) ve radyoterapi (RT) ile birlikte tedavinin bütünlüğü sağlanmakta ve başarı oranları artırılmaktadır.

YANLIŞ: Tüm memenin alınması gerekiyor

DOĞRUSU: Uygun hasta değerlendirmesi sonrası yapılan meme koruyucu cerrahi tüm memenin alınmasına gerek kalmadan ve düşük ve benzer tekrarlama oranları ile güvenli olarak yapılmaktadır. Ülkemizde meme kanseri tanılı hastalarda bu tekniğin uygulama oranları yüzde 70’in üzerindedir. Uygulanan onkoplastik cerrahi teknikler meme koruyucu cerrahi oranlarını ve güvenliğini daha da arttırmaktadır.

Özlem UÇAR / KORKUSUZ

Sağlık

Meme kanserinde doğru bilinen 7 yanlış
Sağlık