Memduh Bayraktaroğlu
5 Ağustos 2022

Lütfen okuyunuz


Değerli dostum Ertuğrul Özkök, Çevik Bir’in tahliyesinde rolü olduğu gerekçesiyle:

Nagehan Alçı’ya tebrik notu göndermiş…

Canlarım…

Ertuğrul’un tebrik mesajını okuyunca…

20 Ağustos 2021 tarihli köşemi bugün…

Bir kez daha yayımlamaya karar verdim…

Lütfen okur musunuz?..

Yargı tarihinin en utanç verici infazlarından biri (1)

Hemen hepiniz biliyorsunuz ki…

İktidar, 2013  yılından sonra  28 Şubat 1997 MGK  toplantısının bir tür “askeri darbe”  olduğuna hükmetti…

Ve…

Yönlendirilmiş…

Daha doğrusu  talimatlı bir savcı

Emekli generaller hakkında soruşturma başlattı…

Komutanlar

FETÖ’cülerin yaptığını yapmadı…

Yani:  Kaçmadılar

YÖK Başkanı Kemal Gürüz  ise…

Taaa  Amerika’dan  kalktı  geldi…

İfade verdi…

Kemal Gürüz

Savcılık,  hukuk kuralları  ve hatta  kanun gereği  “takipsizlik”  kararı vermek gerekirken…

Kovuşturma  talebinde bulundu…

İlgili  mahkeme savcılığın talebini kabul etti…

Adil olmayan bir yargılama  sonunda:

Emekli generaller:

“Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak”  suçundan…

“Ağırlaştırılmış müebbet” cezasına çarptırıldı.

Yargıtay da yerel mahkemenin kararını onayladı…

Dün gelen bir habere göre:

Emekli generaller (En genci 80 yaşında) tutuklanarak…

Cezaevine konulacaklar…

Bu…

Bir ülkenin başına gelebilecek  “en utanç verici” infaz  olacak…

Neden mi?..

Lütfen yazı sırasını izleyin…

Yargı tarihinin en utanç verici infazlarından biri (2)

Savcının:

“Bu generaller darbe yaptılar” dediği hükümetin Başbakanı Necmettin Erbakan:

“28 Şubat bir askeri darbe değildi” diye açıklama yaptı…

Tansu Çiller-Necmettin Erbakan

Savcının:

“Bu generaller darbe yaptılar” dediği hükümetin Adalet Bakanı Şevket Kazan:

“28 Şubat bir askeri darbe değildi”  diye açıklama yaptı…

Savcının:

“Bu generaller darbe yaptılar”  dediği hükümetin  Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Çiller:

“Askerlerin amacı darbe yapmak değil sekiz yıllık kesintisiz öğrenimi kabul ettirmekti… Batı Çalışma Grubu’ndan da tabii ki haberim vardı”  dedi…

Hatta…

28 Şubat 1997 MGK toplantısından sonra…

Kurulda alınan kararları imzalaması için…

“Başbakan Necmettin Erbakan’ın arkasından koştuğunu…”.

Çillerin Baş Basın Danışmanı Mehmet Bican:

“28 Şubat’ta Devrilmek” adlı kitabında yazdı…

Generalleri mahkûm eden davalar sırasında duruşma salonunda da söyledi…

Sözün özü canlarım…

Savcının ve kararı açıklayan  mahkeme başkanının…

“Kesin delil” olarak ileri sürdüklerinin hiçbiri:

Somut delil niteliğinde değil…

En somut deliller ise:

“Generallerin lehine” olduğu için midir nedir…

“Delil olarak kabul edilmedi…”.

Yargı tarihinin en utanç verici infazlarından biri (3)

Öncelikle belirtmek isterim ki…

Hukuk, kanun  demek olmadığı gibi…

Kanunların da mutlaka  hukukî  oldukları ileri sürülemez…

Kanunlar  ülkelerin yasama organları tarafından yapılır…

Yasama organları tarafından değiştirilebilir…

Ama…

Çevik Bir

Hukuk normlarının değişmesini sağlayan kurum yasama organları değil:

Zamanın şartlarıdır…

Sözün özü:

Hukukilikten uzak kanunlar…

Sadece despotların

Ve…

Totaliter yöneticilerin işine yarar…

Yargı tarihinin en utanç verici infazlarından biri (4)

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Adalet Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Yargısı

Hukukilikten uzak…

Kanuna aykırı bir hüküm…

Ve…

Çetin Doğan

Adalet yerine nefretin kullanıldığı bir yargılama  sonucu:

Hiçbir suçları olmayan (Kusur da mı yok?.. Var idiyse ve kusurlar da yargılanıyorsa neden darbeye iştirak suçu?..).

80 yaş üstü emekli generaller…

Cezaevinde ölümü beklerken

Memleketi soyup soğana çeviren:

Siyasetçi…

Bürokrat…

Ve…

Sözde iş insanları ise…

Çaldıkları paraların keyfini sürecekler…

Vicdanı bu kadar yaralanmış bir toplum…

Bu  adaletsizliklere bakalım daha ne kadar dayanacak?..

Bana göre dayanmalı…

2023 yılı haziran  ayında da…

Bu defa hükmü:

Halk vermeli…

Yargı tarihinin en utanç verici infazlarından biri (5)

Bendeniz, tarihimize “28 Şubat Süreci” olarak geçen o günlerde…

“Romantik bir liberal demokrat” olarak…

Refahyol Hükümeti’nin  yanında yer aldım…

Pişman mıyım?..

Hem de nasıl?..

Hem de nasıl…

Neden?..

Çünkü…

Gerçekten de:

Demokrasiyi…

Rejimi…

İnsan haklarını…

Bireylerin:

İnanç…

Ve…

Yaşam tarzı tercihine ilişkin özgürlüklerini koruduğumu:

Zannediyordum…

Oysa…

Devleti işgal etme hazırlığı yapan Siyasal İslam kadrolarını koruyormuşum

Atatürk

Oysa…

Siyasal İslam’ın…

Atatürk ilke ve inkılaplarını…

Ve…

Demokratik laik hukuk rejimini yıkacağı  yola:

Taş döşemesine yardımcı oluyormuşum…

Evet, pişmanım…

Hem de çok pişmanım.

Yargı tarihinin en utanç verici infazlarından biri (6)

Bir ülkenin demokratik hukuk devleti olabilmesi için…

Kanunların:

Hukukun temel ilkelerine… 

Ve…

Anayasaya uygun olması şarttır…

Anayasaya ve…

Hukukun temel ilkelerine uymayan…

Yasama organlarında…

Diktacı bir çoğunluk tarafından kabul edilen kanunlar

Aynı zamanda…

Tamamının  değilse de…

Toplumun çok büyük bir kesiminin:

Vicdanını yaralar…

Ne tuhaf değil mi?..

28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı Merhum Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı…

“Darbe”  yapma suçundan…

Müebbet hapse mahkûm edildi…

O günkü Özel Kalem Müdürü ise halen:

Milli Savunma Bakanı…

Yazarlar

Lütfen okuyunuz
Memduh Bayraktaroğlu