Ahmet Takan
1 Ekim 2020

İşletme mezunu Berat Albayrak!..


Bu açıklanan kaçıncı “Yeni Ekonomi Programı?”.. Sayısını hatırlayamadım. Hatırlayanınız varsa bana yazsın…

Üniversitelerin, ekonomi ve iktisat fakültelerinde ders verip geleceğe adam yetiştirmeye hâlâ çabalayan hocalarımıza küçük bir ricam olacak; lütfen,ne olur, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı bilumum “Yeni Ekonomik Programlar”ın verilerini, grafiklerini, terimlerini ile birlikte rakamlarını öğrencilerinizin önüne koyarak ders vermeye çalışmayın. Çünkü, iktidarlar gelip geçicidir asıl olan bilimdir, matematiktir ve hayatın gerçeklerinin ta kendisidir. O fakültelerde okuyan sevgili öğrenci kardeşlerim, geleceğimiz sizlersiniz. Ne olur, yandaş medyanın gazlamalara gelip de en yeni ekonomik programlarını kopyala- yapıştır yapmayın. Gözlerinizi kulaklarınızı kapatın, devrelerinizin yanmasına izin vermeyin. İşinize gücünüze bakın!.. İlmin ışığında bir an önce okullarınızdan mezun olup ülke geleceğinde söz sahibi olun. Bizleri ve asıl önemli olan sizlerin yarınlarını bu traji-komik filmden kurtarın!..

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı “YEP” sosyal medyanın eğlence malzemesi olurken –doğal olarak- ekonomi çevrelerinde epeyce bir değerlendirmeye de tabii oldu. Albayrak, her zaman olduğu gibi çok cilalı laflar etti yeni terimler ve isimlendirmeler icat etti. Peki, onca lafın, grafiklerin ve rakamların arasında vatandaşın günlük geçim sıkıntısına yönelik bir çözüm reçetesi var mı?.. Dolar, Euro, altın her gün yeni rekorlara imza atıyor. Akaryakıt istasyonları pompa patlatıyor… İşsizliğe çare var mı?.. Yolsuzluğa, hırsızlığa, hayat pahalılığına, soyguna, talana çözüm var mı?.. Ben, göremedim!.. Gören varsa bana yazsın… Ama sakın ha, bana a haber ve Sabah Gazetesi’nin haber metinlerini kopyalayıp göndermeyin!. Asla okumam…

★★★

Vatandaşın arasında yaşayan, günlük iç-dış-ekonomik gelişmeleri sıcağı sıcağına takip edip değerlendiren isimlerden biridir… AKP eski İstanbul Milletvekili Emin Şirin’e “YEP’de vatandaşın günlük sıkıntısını rahatlatacak bir şey bulabildiniz mi?” diye sordum. Şirin’in cevabı çok ilginçti;

“Bir şey bulamadım. Bilakis, daha yüksek bir hayat pahalılığıyla, daha yüksek vergilerle, daha sıkıntılı günler geliyor. Bugünleri arayacağız. Özellikle hayat pahalılığı konusunda  çok sıkıntılı günler geliyor. Sayın bakanının, eğer söylemişse ‘döviz kuru beni alakadar etmiyor’ sözlerini de hayretle karşıladım. Eğer ben, üniversite birinci sınıfta ekonomi dersinde bu sözleri söyleseydim, bırakın sınıfta kalmayı beni okuldan atarlardı.”

“YEP”in genel bir değerlendirmesini de istedim Emin Şirin’den. Tecrübeli siyaset insanı şöyle konuştu;

“Sayın Albayrak’ı dikkatle dinledik. Grafiklere baktık. Bugüne kadarki performansına baktığımızda koymuş olduğu hedefleri tutturmasının çok zor olduğu ortada. Bu hedefler tutmayacak. Tabi pandeminin getirdiği bir sıkıntının da olduğu muhakkak. Ancak ben bu rakamlara baktığımda çok daha vahim bir durum görüyorum; şöyle ki, yüzde 5’lik bir kalkınma hedefi ve 2022’de 2023’de yüzde 10-12’lik bir işsizlik oranı ekonomik olarak iddialı değil. İddiasız olduğunu ortaya koyuyor. Rakamlarla oynamadan hakiki manada Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisine sokmak istiyorsanız yüzde 8-9’luk bir kalkınma hızını hedeflemelisiniz ve işsizliği yüzde 5-6 mertebesine düşürmeniz lazım. İktidarda bu iddia yok. Ayrıca ekonomik program kaynak yetersizliği yüzünden yatırım yapılamayacağının bir itirafı niteliğinde.”

★★★

Çok dikkat çekici bir hususa daha gelelim;

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “Anayasa ve yasaların emredici hükümlerine rağmen Orta Vadeli Plan (OVP) ve Orta Vadeli Mali Program (OVMP) yasanın öngördüğü sürede yayınlanmadı” diyor. Toprak’ın bu uyarısı ne manaya geliyor?

“İşine gelen AB tavsiyelerine uyarak hesaplarda, istatistiklerde, endekslerde rakam oyunları ve makyajları gerçekleştiren iktidar, yürürlükteki ekonomik ve mali mevzuatı düzenleyen yasa ve anayasa hükümlerini ise yok saymakta, hukuk devletinden tümüyle uzaklaşmaktadır. Ekonomi ve maliye yönetiminin ‘anayasası’ niteliğindeki 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, bütçenin hazırlanması ve uygulanması ile ilgili hükümetin ve bürokrasinin uymak zorunda olduğu hükümleri ve ilkeleri içeriyor. Yasanın 16. Maddesi bütçe yasasının altyapısını oluşturan üç Yıllık Orta Vadeli Plan (OVP) ile Orta Vadeli Mali Program’ın (OVMP) hazırlanma ilkelerini, resmi gazete yayınlanma takvimini kurallara bağlıyor. Cumhurbaşkanının merkezi yönetim bütçe kanunu teklifini hazırlamasını, bu amaçla ilgili kamu idareleri arasında koordinasyonu sağlamasını emrediyor.

Bu yasa hükümlerine göre, üç yıllık OVP’nin her yıl eylül ayının ilk hafta sonuna kadar resmi gazetede yayınlanması zorunlu. OVP ile uyumlu şekilde, gelecek üç yıla ilişkin gelir ve gider tahminleri, bütçe açığı hedefi, borçlanma ve kamu idarelerinin harcayabilecekleri ödenek tavanlarını içeren OVMP’nin de Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak en geç eylül ayının 15’ine kadar Resmi Gazete’de yayımlanması yasa hükmü.

Yani, gelecek üç yıla ilişkin ekonomik önlemlerin, hedeflerin, bunu gerçekleştirecek mali kaynakların şeffaf ve tutarlı şekilde ortaya konulması, resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Bu çerçevede de bütçe yasasının yılsonundan 75 gün önce, en geç 17 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması anayasamızda yer alıyor.”

Berat Albayrak’ın, öz geçmişinde “İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü mezunu” diye yazıyor. Merak ediyorum acaba dersleri boş mu geçiyordu?..

İçinde bunaldığımız yeni ucube rejim, milletin bütçe yapma yetkisini tek adama vermiş!.. Biz, yoksa, boş işlerle mi uğraşıyoruz?…

-Ulu Tanrı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.

Yazarlar

İşletme mezunu Berat Albayrak!..
Ahmet Takan