Galatasaray ibra davasında karar

Galatasaray ibra davasında karar

Galatasaray Spor Kulübü’nün genel kurulunda yönetim kurulunun idari yönden ibra edilmemesi kararının iptali istemiyle açılan davayı kısmen kabul eden mahkeme, ibra edilmeme kararının iptaline hükmetti.

Galatasaray Kulübü Mali Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu’nun idari açıdan ibra edilmemesi kararının iptali istemiyle bazı yöneticilerin açtığı dava karara bağlandı. İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmada davacı yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Mahmut Recevik’in avukatları ile davalı Galatasaray Spor Kulubü’nün avukatları ve bazı feri müdahiller hazır bulundu.

“Bilirkişi raporundaki lehe hususların kabul edilmesini talep ederiz”

Dosyaya gelen bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunan davacı vekilleri, “Bilirkişi raporundaki lehimize olan hususların kabulünü, aleyhimize olan hususların ise reddini ve davanın kabulünü talep ediyoruz. Yargıtay kararları doğrultusunda, tüzüğün 59’uncu maddesinin yürütülmesinin durdurulmasını talep ederiz. Hukuki menfaatlerinin bulunmadığı kanaatinde olduğumuz feri müdahillik taleplerinin reddini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz”

Duruşmada beyanda bulunan Galatasaray Spor Kulübü avukatları ise, “Raporda aleyhimize olan hususlara itiraz ediyoruz. Eksik hususlarda ek rapor alınmasını, mahkeme aksi kanaatte ise genel kurul toplantısının toplantı ve karar alma usullerine uygun yapıldığına karar verilerek, davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

“‘Kurmaca ses kaydından’ başka hiçbir delilleri yoktur”

Avukatlarının beyanlarına katıldığını belirten feri müdahil Metin Ünlü, “Davacıların başından beri ‘kurmaca ses kaydından’ başka hiçbir delilleri yoktur. Bizim uzman mütalaasını olarak dosyaya sunduğumuz teknik rapor, davacıların iddialarını çürütmektedir” diye konuştu.

Davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar veren mahkeme, Galatasaray Spor Kulübü Derneği’nin 23 Mart 2019’da gerçekleştirdiği olağan genel kurulu gündeminin 8’inci maddesi kapsamında alınan yönetim kurulunun yönetsel açıdan ibra edilmemesi yönündeki genel kurul kararının iptaline hükmetti.

Mahkeme, genel kurul kararı yönünden başka mahkemelere açılan ve dava dosyası ile birleşen davaların ise hak düşürücü süre nedeniyle reddine karar verdi. (İHA)

Spor

Galatasaray ibra davasında karar
Spor