Covid-19 spermleri olumsuz etkileyebilir

Covid-19 spermleri olumsuz etkileyebilir

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cüneyt Adayener anlattı. COVID-19’un sperm üretiminden sorumlu hücrelere zarar verdiği ve DNA hasarlanmalarına neden olduğu düşünülüyor. Zira bazı çalışmalarda spermin hem sayısında hem de hareketliliğinde bozulma olduğu görüldü…

COVID-19’un genel olarak mukozalar aracılığı ile solunum sistemine saldırıp damlacık yoluyla bulaştığı için, bu sistem ve organlarının çokça araştırıldığını söyleyen Prof. Dr. Cüneyt Adayener, “Bununla birlikte insanda neredeyse tüm sıvı ortamlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Buna rağmen solunum yolu dışındaki sistemlerdeki hasarları ve bulaş yolları ile ilgili az sayıda çalışma vardır” dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

Prof. Dr. Cüneyt Adayener

DAHA FAZLA ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR

Semendeki mevcudiyet, sperm hücrelerine yaptığı hasar, virüslü semen ile oluşan embriyonun akıbeti gibi üremeye yardımcı yöntemlerde alınması gerekli önlemler henüz tam olarak belirlenemedi. Sperm dondurma ve ICSI gibi işlemler öncesinde HIV, Hepatit virüsleri gibi COVID-19 da bakılmalı mı, bakılacaksa hangi yöntemle bakılmalı gibi sorular henüz cevaplarını bulabilmiş değil. Bunun için daha pek çok çalışma yapılması ve paylaşılması gerekiyor.

EN ÇOK KİMLER RİSK ALTINDA?

Virüsün, erkek hastalarda ürogenital sistemdeki durumu, erkek üreme sistemi hormonları ve sperm yapımı üzerine etkileri ile ilgili yapılmış 1100’e yakın çalışma var, ancak bilimsel çalışma ölçütlerini sağlayan çalışma sayısı sadece 24’tür. Bu 24 çalışmanın 5’inde erkek hastaların semen örneklerinde virüse rastlanmamıştır. Sadece bir çalışmada 38 hastanın 6’sında (yüzde 15,8) semende virüs bulunmuştur. Yirmi dört çalışmanın tamamı göz önüne alındığında toplam 120 hastanın 6’sında (yüzde 5) virüs semen örneklerinde pozitif olarak tespit edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında oran oldukça düşük olarak değerlendirilebilir.

COVID-19’u orta derecede veya hastaneye yatırılıp tedavi görmek zorunda kalanlar diğerlerine göre daha fazla risk altında… Hastalığın, erkeklik hormonu olan testosteron üretimini de olumsuz etkilediği ile ilgili çalışmalar var. Düşük testosteronlu olguların hastalığı daha ağır olarak geçirdiği iddia edilmiş. Ancak bu bir neden mi yoksa sonuç mu olduğuna ilişkin henüz kabul edilmiş bir gerçeklik yok.

TESTİSLERDE UZUN SÜRE KALICI OLABİLİR

Geniş hasta sayılı bir çalışmaya göre COVID-19’un erkek hastaların yüzde 19’unun testislerinde bir çeşit konforsuzluk (ağrıdan ziyade baskı hissi) tanımladı. Aslında testisler ürettikleri spermlerin vücut savunma hücreleri tarafınca öldürülmeden yaşayabileceği özel bir immün cevapsız sahaya (bağışıklık sisteminin yanıtsız olduğu saha) sahiptirler. Bu açıdan değerlendirildiğinde COVID-19’un testislerde uzun süre kalıcı olabilmesi mümkündür.

Özlem UÇAR / KORKUSUZ

Sağlık

Covid-19 spermleri olumsuz etkileyebilir
Sağlık