Memduh Bayraktaroğlu
29 Ekim 2020

Bugün 29 Ekim, Türk Milleti’ni kulluktan çıkarıp yurttaşlığa yükselten Cumhuriyet’in ilan edilişinin 97. yıl dönümü


Sayın T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın AKP – MHP milletvekilleri

Bugün, büyük Türk Milleti’nin 97. doğum yıl dönümü…

Bugün, kulluktan bireyliğe yükseldiğimiz gün…

Bugün, bağımsız bir devletin sahibi bir ulus olarak tebarüz ettiğimiz gün…

Bugün, ulusal pasaportumuzun ve ulusal paramızın da doğum günü aslında…

Efendiler…

Büyük Önderimiz; ilk Meclis Başkanımız, ilk Başbakanımız ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin eseri olan ulusal mukaddes kitabımız NUTUK’u hiçbirinizin okumadığınızı tahmin ediyorum…

Çünkü…

Ve eğer…

Okumuş olsaydınız…

Bir milletin küllerinden nasıl doğduğunu…

Cumhuriyetin ilanından önce, “Yarın Cumhuriyet ilan edilecektir ve vakıadır ki pek çok kafa kesilecektir” gibi bir cümlenin hiç kimse tarafından kurulmadığını da bilir…

Aranızda sohbet ederken, öyle bir laf edildiğinin dedikodusunu yapmazdınız…

Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin “Bugün Cumhuriyeti ilan ettim” demesi ile kurulmuş bir yüce kurum değil…

Cumhuriyet, 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilatı Esasiye Yasası’nın Birinci Maddesi’ne “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hükümet şekli cumhuriyettir” eklemesi yapılarak ilan edildi…

Cumhurbaşkanlığı makamı da keza cumhuriyetin ilanıyla birlikte tesis edildi.

Cumhurbaşkanının Meclis’teki milletvekilleri arasından, bir seçim dönemi için seçileceği…

Bir sonraki seçimlerde de aday olabileceği ve seçildiği takdirde görevine yeni bir dönem için devam edeceği de belirtildi…

Saygıdeğer efendiler…

NUTUK’u okumuş olsaydınız eğer…

Ülkeyi yönetirken yaptığınız hataların hiçbirini yapmazdınız…

Yine de ve demokrasimizin gereği, geç kalmış sayılmazsınız…

Lütfen NUTUK isimli ulusal mukaddes kitabı sindirerek ve dikkatlice okuyunuz…

Eminim ki…

Bundan sonra, kararan yolunuzu pırıl pırıl aydınlatacaktır…

Sevgi dolu saygılarımla.

Memduh Bayraktaroğlu

KORKUSUZ

29 Ekim 2020 İstanbul

KIYMETİNİ BİLELİM DEMEK İSTEDİM DE HANİ

Para hem bir devletin hem bir ulusun: Namusudur,

Onurudur,

Şerefidir,

Haysiyetidir…

Bir bakıma:

Bayrağıdır,

Özgürlüğüdür,

Bağımsızlığıdır,

İstiklal Marşı’dır…

“Kıymetini bilelim” demek istedim de hani…. Neyse…

Daha fazla ileri gitmeyeyim…

ORASINI DA REİS DÜŞÜNSÜN ARTIK…

Sadi-i Şirazi, hükümdara öğütlerinden birinde der ki:

“Kavga edeceksen öyle biriyle et ki; bir daha ona ya ihtiyacın olmasın ya da senden çok daha az güçlü olsun”…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin’e karşı tam da Sadi-i Şirazi’nin tavsiyesine uygun tavır alıyor…

İkisiyle de asla kavga etmiyor…

Hatta…

“Bir” dediklerini ikiletmiyor…

Fransa ve diğer AB ülkeleri devlet başkanları ve başbakanlarına ise hakaret ediyor…

Kapıyı yüzlerine çarpıyor…

Umarım bundan sonra bu ülkelerin devlet insanlarına ihtiyacımız olmaz…

Ya olursa?..

Orasını da Reis düşünsün artık…

KİŞİ BAŞINA MUTLULUK

Geçlerin KYK borçları silinsin zira…

Ekonomi sadece üretim ve tüketim değildir.

Ekonomi aynı zamanda toplumsal psikolojidir…

Ve…

Toplumun ruhsal yapısı da bir maliyettir…

Huzursuz, sıkıntılı, acı içindeki mutsuz toplumlar ekonomide maliyeti arttırır

Huzurlu ve mutlu toplumlar ise maliyeti düşürür…

O nedenledir ki son yıllarda ulusların “kişi başına mutluluğu” diye bir kavram üretildi ve ölçülüyor…

Gençlerin KYK borçlarının silinmesi toplumun en aktif, en etkin kesimine moral getireceği için…

Ekonomiye faydası olumlu olacak, piyasalara da katkı yapacaktır…

PARA NASIL DOĞAR

Parayı doğuran üç şey vardır…

Bunlar Darphane, Hazine veya Maliye bakanları ve bankalar…

Darphaneler bankalardan çok eskidir çünkü…

Toplulukları devlet yapan en önemli araçlardan biri o devletin kendine ait olan parasıdır…

Haliyle henüz bankalar yokken devletler vardı ve…

Krallar, sultanlar kendi adlarına para basarak egemenliklerini ilan ederlerdi…

Yazarlar

Bugün 29 Ekim, Türk Milleti’ni kulluktan çıkarıp yurttaşlığa yükselten Cumhuriyet’in ilan edilişinin 97. yıl dönümü
Memduh Bayraktaroğlu