AYM’den ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan beraat eden mutemet için hak ihlali kararı

AYM’den ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan beraat eden mutemet için hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), ihaleye fesat karıştırma suçuyla yargılandığı ceza davasından beraat eden mutemedin, çalıştığı kamu kurumunun verdiği disiplin cezasına karşı açtığı iptal davasında beraat kararının dikkate alınmamasını anayasaya aykırı buldu.

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünde mutemet olarak görev yapan Ahmet E.’nin, 2006-2008 yılları arasında yürüttüğü doğrudan temin yöntemi ile akaryakıt alımı işlemlerinde ihaleye fesat karıştırıldığı ihbarları üzerine savcılık soruşturma başlattı. Hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan iddianame düzenlenen Ahmet E., 2008 yılı Nisan ayında tutuklandı. Savcılık daha sonra ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘özel belgede sahtecilik’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçlarından da ek iddianame düzenledi.

Olaydan haberdar olan idare de idari soruşturma başlatırken, soruşturma raporunda akaryakıt ihalelerinde verilen teklif mektuplarındaki imza ve el yazılarının sahte olduğu tespiti yer aldı. Raporda, Ahmet Enin yargılandığı davada hüküm giymesi durumunda devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırılması teklif edildi.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet E’nin, söz konusu suçların unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verirken, bazı ihalelerde teklif verilmiş gibi gösterilmesi amacıyla ‘sahte belge düzenleme ve kullanma’ suçuna iştirak ettiği gerekçesiyle diğer sanıklarla birlikte hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti; ancak bu cezalar için de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi. Temyiz edilen beraat kararını Yargıtay bozarken, yeniden yapılan yargılama sonucunda ceza mahkemesi tekrar beraat kararı verdi.

MASUMİYET KARİNESİ İHLAL EDİLDİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulu ise Ahmet E’ye, ‘gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenleme’ fiilini işlediği gerekçesiyle 1 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesine hükmetti. Bu cezanın iptali istemiyle açtığı dava reddedilen Ahmet E., 7 Haziran 2016 tarihinde AYMye bireysel başvuruda bulundu.

9 Eylülde bireysel başvuruyu görüşen AYM, Anayasanın 36 ve 38inci maddelerinde güvence altına alınan masumiyet karinesinin ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği, masumiyet karinesi ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Edirne İdare Mahkemesine gönderildi.

GEREKÇELİ KARAR

AYM kararının gerekçesi Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Gerekçeli kararda Ahmet Enin disiplin işlemine karşı açtığı idari davanın, ceza yargılaması devam ederken ilk derece mahkemesinde sonuçlandığına dikkat çekilirken, başvurucunun ceza davasında beraat ettiği, bir başka ifadeyle suçluluğunun hükmen sabit olmadığı hatırlatıldı.

AYM, mahkemenin kararında Ahmet E’nin ‘belgede sahtecilik’ suçundan suçlu bulunarak hüküm giymiş olmasını gerekçe göstermesini, ceza yargılaması sonucunda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının ‘cezai bir sorumluluk’ yükleyen nihai bir karar mahiyetinde olduğu algısına yol açtığı tespitinde bulundu. Kararda “Mahkemenin, başvurucu hakkındaki ceza yargılamasında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı sonucunda hüküm giydiği çıkarımında bulunduğu değerlendirilmiştir.

Dolayısıyla başvuruya konu mahkeme kararında, başvurucunun suçlu olduğuna yönelik bir ithamın olduğu görüldüğünden bireysel başvuruya konu edilen mahkeme kararında masumiyet karinesine yönelik bir müdahalenin bulunduğu sonucuna varılmıştır” denildi.

Gündem

AYM’den ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan beraat eden mutemet için hak ihlali kararı
Gündem