7 maddede yapılandırma

7 maddede yapılandırma

1 – Yeniden yapılandırma hangi borçları kapsayacak? Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak. Trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçiş cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırılacak. Sigara cezaları ve korona virüsü önlemlerine aykırılıktan dolayı kesilen cezalar yapılandırmanın dışında olacak. Emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ile faizleri de yapılandırma kapsamında.

2 – Yapılandırılması öngörülen toplam borç miktarı ne kadar? AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 500 milyar TL büyüklükte geniş kapsamlı bir yapılandırmaya gidildiğini açıkladı.

3 – Yapılandırılacak borçlarda milat hangi tarih? Düzenlemeye göre yeniden yapılandırılacak borçlarda milat 31 Ağustos 2020 olacak.

4 – Ne zamana kadar müracaat edilebilecek? Yapılandırmaya müracaat, yasanın çıkmasının ardından yıl sonuna kadar yapılabilecek.

5 – Gecikme faizi nasıl hesaplanacak? Borcun gecikme faizi ve gecikme zammı hesaplanırken, aylık yüzde 0.35 olarak belirlenen yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınacak.

6 – Borç silme olacak mı? Borçlar ilk taksitte ödenirse, gecikme zammının yüzde 90’ı silinecek.

7 – Ödemeler nasıl ve kaç taksitte olabilecek? 36 ay taksitle 2 ayda bir ödeme ile yapılandırma imkanı getirilecek. Yapılandırmadan yararlanmak için bu yılın sonuna kadar başvuruda bulunmuş olmak ve ilk taksiti vergi borçları için 31 Ocak 2021, sigorta borçları için 28 Şubat 2021 tarihine kadar ödemiş olmak gerekecek. Teklif kamuoyunda “varlık barışı” olarak adlandırılan düzenlemeyle, yurt içi veya yurt dışındaki döviz, altın gibi menkullerini kayıt altına aldıranlara vergi muafiyeti getirilmesini de öngörüyor.

Pervin SÜMER/KORKUSUZ

Gündem

7 maddede yapılandırma
Gündem