Ahmet Takan
3 Ağustos 2022

6 dakikalık vefa!..


1 Ağustos 2022 Pazartesi

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 15.00

BAŞKAN: Başkan Vekili Süreyya Sadi BİLGİÇ

KÂTİP ÜYELER: Enez KAPLAN (Tekirdağ), Bayram ÖZÇELİK (Burdur)

—–0—–

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, Anayasa’nın 93’üncü ve İç Tüzük’ün 7’nci maddelerine göre, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ile 127 milletvekili tarafından Başkanlığımıza verilen önerge üzerine olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112’nci Birleşimini açıyorum.

III. – Y O K L A M A

BAŞKAN – Elektronik sistemle yoklama yapacağız.

Yoklama için üç dakika süre vereceğim.

Sayın milletvekillerinin elektronik sisteme girerek salonda bulunduklarını bildirmelerini, bu süre içinde sisteme giremeyen milletvekillerinin salonda hazır bulunan teknik personelden yardım istemelerini, buna rağmen sisteme giremeyen milletvekillerinin ise yoklama pusulalarını, görevli personel aracılığıyla, verilen süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını ve salondan ayrılmamalarını rica ediyorum.

Yoklama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla yoklamaya başlandı)

İLHAMİ ÖZCAN AYGUN (Tekirdağ) – AK PARTİ vekilleri, kapının önünde beklemeyin, içeri girin, içeri.

Orada bekleyenler var, kapının arkasında vekiller var.

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – İçeri girmiyor AK PARTİ vekilleri.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Sayın Başkan, Bülent Arınç gibi sayabilirsiniz arkadaşları, Bülent Arınç sayıyordu kapıdan bakanları.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Başkanım, İç Tüzük’ün 146’ncı maddesinde “İçeride bulunanlar sayılır.” diyordu ya, şu anda onları saymanız gerekiyor. Bakın, Parlamento hukuku burada, gayet rahat, burada…

İSMAİL TAMER (Kayseri) – Burada olup da girmemek nasılmış?

ALİ ŞEKER (İstanbul) – Hekim olarak sen böyle konuşma ya!

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Başkan, kamera kayıtlarını da alın, kamera kayıtlarını.

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, sessizlik lütfen.

MAHMUT TANAL (İstanbul) – Kamera kayıtlarına göre içeridekileri saymanız lazım.

İSMAİL TAMER (Kayseri) – Hayır, burada olup da girmemek nasıl bir duygu? Sizinkiler de böyle yapıyordu zaten.

ENGİN ALTAY (İstanbul) – Öyle, haklısınız canım, sırayla.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Sağlıkta şiddet için geldik biz, sen doktorsun…

İSMAİL TAMER (Kayseri) – Biz sağlıkta şiddetle ilgili düzenlemeler yaptık; her türlü önlemi aldık, sen çok iyi bilirsin; hangi kanunları çıkardığımızı da iyi bilirsin, katalog suçlara aldığımı da iyi bilirsin.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) – Doktorsun, ayıp!

(Elektronik cihazla yoklamaya devam edildi)

BAŞKAN – Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı yoktur.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) – Kaç kişi var?

BAŞKAN – Bu durumda, İç Tüzük’ün 7’nci maddesi uyarınca, yeterli çoğunluk sağlanamadığından olağanüstü toplantı çağrısı düşmüştür.

Gündemde bulunan konuları sırasıyla görüşmek için, Anayasa ve İç Tüzük gereğince 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.

Kapanma Saati: 15.06

★★★

Nasıl olsa pandemiyi atlattık rahatlığından artık işiniz düşmeyebilir de!.. Plajda keyif içinde soğuk biranızı yudumlarken belki de haberiniz olmamıştır.  Önceki gün, milletin meclisi, CHP’nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusundaki olağanüstü toplantı çağrısı üzerine toplandı. Ancak 200 milletvekili genel kurulda olmadığı için olağanüstü toplantı çağrısı düştü. Genel Kurul’a CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi milletvekilleri katıldı. AKP, HDP ve MHP sıraları boştu. Yoklamada 159 milletvekili bulundu. Toplantı için yeterli çoğunluk bulunamadığı için olağanüstü toplantı çağrısı düştü.

Can korkusundan tutuştuğumuz, evlerimize kapandığımızı günleri hatırlarsınız… Doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız kendi hayatlarını hiçe sayarak olağanüstü bir gayret gösteriyorlardı. Bizlerin hayatı için, hayatta kalmamız için…   Ahali de her gün saat 21’de balkonlara, camlara çıkıp alkışlarla onlara destek veriyordu. Güya vefa borcu ödeniyordu!.. Güya o muhteşem insanlara moral desteği veriliyordu. Sonra ne oldu? Eski tas eski hamam!.. Paçayı kurtardık ya… Ahali özüne döndü…  Dövülen, öldürülen, darp edilen doktor ve sağlık çalışanları…

Milletin meclisi bu halde!.. Ahalinin aynası!.. Aç-kapa toplam 6 dakikada sağlık çalışanlarına vefa borcu nasıl ödeniri gösterdiler!..

★★★

Girişteki meclis tutanaklarına –aynen- o yüzden yer verdim.

UTANIYORUM!..

Ama, benim tek başıma utancımın fayda etmeyeceğini de çok iyi biliyorum…

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu eğer hayatta olsaydı… Ben de kendisine ulaşıp, “Hocam, dün meclisin halini gördünüz. Bu konudaki düşünceniz nedir” diye sorsaydım… Cevabı  ne olurdu acaba?..

Bugünlerde, deniz kıyısında keyif yaparken, güneş çarparsa, yine de bir hekime görünün derim!.. Reçeteyi aldıktan sonra keyfe devam edersiniz!.. Nasıl olsa güneş adamı bir defa çarpar. Her gün çarpacak hali yok ya…

★★★

Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.

 

Yazarlar

6 dakikalık vefa!..
Ahmet Takan