10 kişiden 7’si geçinemiyor

10 kişiden 7’si geçinemiyor

Vatandaş yüksek enflasyon ve zamlar nedeniyle gıda alışverişlerinde bile zorlanmaya başladı. BETAM’ın salgının hane halkı gelirleri üzerindeki etkisini ölçen araştırmaya göre, salgın döneminde geçim zorluğu çektiğini beyan edenlerin oranı yüzde 70’e, gıda harcamalarını karşılamakta zorlandıklarını beyan edenlerin oranı yüzde 38’e ulaştı.

Ortalama kişisel gelirler şubat ayından eylül ayına yüzde 4.5 oranında düşerken, hanelerin yüzde 38.8’i herhangi bir gelir elde edemedikleri durumda mevcut birikimleri ile bir ay dahi idare edemeyeceğini beyan etti. Hanelerinin geçimini sağlamakta zorlananların payı yüzde 10’dan yüzde 19.6’ya yükseldi. Her 3 aileden 1’i ise bu dönemde borçluluk oranlarının arttığını açıkladı.

Gündem

10 kişiden 7’si geçinemiyor
Gündem